Co najmniej 300 mln zł rozdysponuje w tym roku wśród funduszy podwyższonego ryzyka Krajowy Fundusz Kapitałowy. Środki te są przeznaczone na inwestycje w młode, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Krajowy Fundusz Kapitałowy rozpoczął konkurs na podział wśród funduszy wysokiego ryzyka 300 mln zł z funduszy unijnych. W ten sposób dokapitalizowane mają zostać fundusze inwestujące w innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa. Z szacunków wynika, że konkurs pozwoli na wygenerowanie ok. 600 mln zł kapitału inwestycyjnego.
– Polską bolączką jest występowanie luki kapitałowej. Małe przedsiębiorstwa mają trudności z pozyskaniem środków z rynku kapitałowego. Chodzi o inwestycje poniżej 1 mln euro. Działania KFK mają stworzyć w Polsce nową kategorię funduszy wysokiego ryzyka, które przy udziale wsparcia ze środków unijnych będą inwestowały w nowo powstające, innowacyjne firmy – mówi Rafał Baniak, wiceminister gospodarki.
Konkurs potrwa do końca lipca. Według Piotra Gębali, prezesa KFK, 300 mln zł to minimalna kwota, która zostanie przeznaczona na wsparcie. Jeśli zapotrzebowanie na środki będzie większe, fundusz zwiększy pulę pieniędzy w konkursie.
– To unikalny sposób dystrybucji funduszy unijnych. Nie polega on na udzielaniu dotacji. KFK będzie inwestował pieniądze z UE w powstające fundusze wysokiego ryzyka – podkreśla Piotr Gębala.
Taki sposób działania ma obniżyć ryzyko ponoszone podczas inwestowania w młode i innowacyjne firmy przez fundusze. KFK weźmie na siebie większe ryzyko niż inwestor prywatny. Jako drugi będzie partycypował w podziale zysków z inwestycji. Dzięki temu – jeśli firma nie spełni pokładanych w niej nadziei – straty inwestora prywatnego mają być mniejsze. Ponieważ w grę wchodzą środki publiczne, to KFK będzie monitorował pracę funduszy. Chodzi np. o posiadanie przedstawicieli w radach nadzorczych lub komitetach inwestycyjnych.
Całkowitą nowością jest natomiast udzielanie przez KFK dotacji na przygotowanie i monitorowanie inwestycji. Będą to pieniądze pochodzące z funduszy unijnych, które mają zachęcić najlepszych menedżerów z rynku kapitałowego do pracy w powstających funduszach wysokiego ryzyka.
– Z naszych szacunków wynika, że koszt wynagrodzenia dla kadry menedżerskiej to około 2 proc. kapitału funduszu. W przypadku funduszy wysokiego ryzyka specjalizujących się w inwestowaniu w młode firmy, to za mało, by rzetelnie można było przygotować inwestycje – tłumaczy prezes KFK.
Dodaje, że dotacja nie będzie musiała zostać przeznaczona na obsługę inwestycji. Równie dobrze pieniądze mogą zostać bezpośrednio zainwestowane.
KFK chce, by podpisanie umów z funduszami, które zostaną wyłonione w konkursie, nastąpiło pod koniec roku. Złożone w konkursie oferty zostaną poddane ocenie, potem nastąpią przesłuchania inwestorów, podczas których będą oni mogli zaprezentować strategie inwestycyjne funduszy. Na końcu ofertami zajmie się komitet monitorujący, w skład którego wchodzą niezależni od KFK eksperci.
KFK dostał z funduszy unijnych 180 mln euro na tworzenie w Polsce funduszy wysokiego ryzyka specjalizujących się w inwestowaniu w młode firmy. Docelowo KFK chce zainwestować w około 23 fundusze.
50 mln zł rozdysponował w 2008 roku KFK na wsparcie funduszy wysokiego ryzyka