KONTRAKTY I DOSTAWY

W historii handlu skroplonym gazem ziemnym wielokrotnie zdarzało się, że samo podpisanie kontraktu nie gwarantowało jeszcze realizacji dostaw. Eksporterzy w ostatniej chwili zmieniali bowiem kierunek dostaw. Tak było np. w 2002 roku, gdy metanowce płynące ze środkowego Wschodu i Algierii do USA były zawracane do Europy, gdzie klienci proponowali wyższe ceny. W 2003 roku działo się odwrotnie: transporty LNG zamiast do Europy płynęły na północnoamerykański kontynent.

RYNEK ZAKUPÓW SPOTOWYCH NA ŚWIECIE

Najwięksi eksporterzy spotowi:

Trynidad i Tobago, Katar i Algieria

Najwięksi importerzy spotowi:

USA, Korea oraz Hiszpania

Źródło: Petrostrategies, IGU

TERMINAL LNG W ŚWINOUJŚCIU

Po uruchomieniu w 2014 roku gazoportu do Polski rocznie będzie docierać 2,5 mld m sześc. gazu LNG. To 1/6 naszych potrzeb. Pojemność dwóch zbiorników na LNG planowanych w świnoujskim terminalu (łącznie 320 tys. m sześc.) umożliwi zaopatrywanie przez rok w surowiec miasta o 100 tys. mieszkańców.

Terminal odbiorczy będzie wyposażony w urządzenia, które umożliwią odbiór ładunku dostarczanego nowej klasy gazowcami Q-Flex. PGNiG zamierza wykorzystywać dostarczony w ten sposób LNG przede wszystkim do zaopatrywania firm energetycznych oraz pozostałych klientów. Qatargas, który dostarczy LNG Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu, realizuje obecnie intensywny program rozwoju. Spółka buduje cztery nowe ciągi technologiczne do skraplania gazu ziemnego, dzięki którym produkcja LNG wzrośnie z obecnego poziomu 10 mln ton rocznie do 42 mln ton rocznie pod koniec 2010 r.