Ryzyko i tak będzie

Według Marzeny Chmielewskiej myślenie, że dzięki nawet najlepszemu modelowi uda się całkowicie wyeliminować ryzyko z życia gospodarczego, jest naiwne.

– Ryzyka, wynikającego z inwestowania, nie da się sprowadzić do zera dzięki temu, że firma wypełni kilkadziesiąt tabelek. Szczególnie że mówimy tu o dotacjach na wysokoinnwacyjne projekty, które same z siebie cechują się wysokim ryzykiem – mówi ekspert PKPP Lewiatan.

Dodaje, że sam model może być dobrym narzędziem edukacyjnym dla przedsiębiorców. Ale nie powinien być obowiązkowym dokumentem, z którym trzeba się zmierzyć, by dostać dotację.

– Wprowadzenie tak szczegółowego modelu finansowego jako obowiązkowego załącznika będzie służyć raczej mnożeniu barier w dostępie do funduszy, a nie przyspieszaniu ich wydatkowania – ocenia Magdalena Burnat-Mikosz, partner w Deloitte.

WSZYSCY DOSTANĄ DOTACJE NA E-BIZNES

Każdy przedsiębiorca, który złożył wniosek w niedawno zakończonym konkursie w Działaniu 8.1 i przejdzie pomyślnie ocenę formalną i merytoryczną, otrzyma unijną dotację. Do takiego porozumienia doszła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zdecydowały o zwiększeniu ilości pieniędzy dla firm. Tegoroczny konkurs w Działaniu 8.1 cieszył się rekordowym zainteresowaniem. Przedsiębiorcy złożyli łącznie 824 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 500 mln zł. Tymczasem początkowy budżet konkursu wynosił 141 mln zł.

MODELE FINANSOWE: ZASTRZEŻENIA FIRM

● Model jest narzędziem akademickim, niedostosowanym do realiów, w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa

● Dokument składa się aż z 15 części i wymaga podania bardzo dużej liczby szczegółowych danych. Natomiast przewodnik, który ma pomóc w jego wypełnieniu, liczy 23 strony

● Model wymaga od przedsiębiorców dokonania absurdalnych projekcji kosztów w odniesieniu do kosztów niezwiązanych z inwestycją

● Istnieje niebezpieczeństwo wycieku poufnych danych, dotyczących na przykład prognoz przychodów ze sprzedaży

● Model wymaga przedstawienia przychodów ze sprzedaży w podziale na wszystkie produkty, co dla firm, które nie prowadzą aż tak dokładnej ewidencji, będzie kłopotliwe i czasochłonne

● Przedsiębiorcy nie chcą dzielić się dokładnymi danymi o zarobkach w firmie

● Model zawiera liczne nieścisłości – na przykład liczy podatek dochodowy od strat poniesionych przez firmę

● Wprowadzenie obowiązku wyliczenia opłacalności inwestycji (metodą NPV) w czterech wariantach może powodować odrzucanie wniosków o dotacje, jeśli któryś ze scenariuszy pokaże, że projekt jest nieopłacalny. Obecnie obowiązuje stosowanie tylko jednej metody