Wszystkie nowe pojazdy najwięcej na wartości tracą w ciągu dwóch, trzech pierwszych lat eksploatacji. Utrata wartości jest tym większa, im szybciej pojawia się na rynku nowa wersja auta i im większe są promocje na jego zakup.
Wartość rezydualna jest to cena, za jaką będziemy mogli sprzedać samochód po okresie leasingu. Z punktu widzenia klienta ma to zasadnicze znaczenie, ponieważ przekłada się bezpośrednio na wysokość raty leasingowej.

Zarządzanie flotą

Im mniejsza różnica pomiędzy ceną nowego samochodu a jego wartością po okresie leasingowania, tym niższy koszt długoterminowego wynajmu floty.
Z punktu widzenia dostawcy usług zarzadzania flotą (Car Fleet Management - CFM) jest istotne, aby zapewnić klientowi jak najpełniejsze informacje dotyczące czynników, które wpływają na wartość rezydualną pojazdów. Dzięki temu klient będzie mógł w pełni świadomie zadecydować o optymalnych dla niego warunkach współpracy z leasingodawcą.
Prognozowanie wartości rezydualnej stanowi znaczącą część pracy analitycznej każdej firmy CFM. Dane, które są znane od samego początku to wartość zakupu samochodu oraz wysokość przychodu w trakcie leasingu. Największym wyzwaniem stojącym przed analitykiem jest takie zapoznanie się z wszelkimi czynnikami, które wpływają na ten proces, aby zmienność wartości rezydualnej była jak najmniejsza.
W przypadku aut flotowych i firmowych utrata wartości w tym samym okresie jest większa niż w przypadku aut prywatnych. Decyduje o tym głównie większy przebieg. W Polsce firma EurotaxGlass's oferuje profesjonalne narzędzia do wyliczania wartości rezydualnych aut. Przy użyciu aplikacji Eurotax Forecast można określić wartość rezydualną w okresie od 6 miesięcy do 5 lat od daty zakupu auta. Narzędzie to można stosować dla wszystkich nowych samochodów osobowych, terenowych i dostawczych oferowanych na rynku polskim o ładowności do 3,5 ton.Istotna prognoza

Wszystkie nowe pojazdy najwięcej na wartości tracą w pierwszym roku użytkowania. W następnych dwóch latach spadek wartości stopniowo się zmniejsza i wynosi średnio kilkanaście procent rocznie. Taki poziom rocznego spadku wartości jest miarodajny dla aut w wieku do 10-12 lat. Potem wyliczenia wartości przestają odgrywać rolę - głównym czynnikiem staje się stan techniczny auta. Wybrane modele aut po osiągnięciu wieku ok. 25 lat nabywają wartości kolekcjonerskiej i zaczynają zyskiwać na wartości.
Przy prognozowaniu przyszłej wartości pojazdu znaczenia nabiera cykl jego życia, czyli częstotliwość zmian modelu, korekt wyglądu (facelifting) i konstrukcji. W bieżącej dekadzie zmiany modelowe są częstsze niż w poprzednich dekadach. Producenci, chcąc zdobyć rynek, wprowadzają innowacje średnio co 2-3 lata. Zmieniony model to dla producentów szansa na zdobycie nowych klientów i wzrost sprzedaży. Wtórnie powoduje szybszy spadek wartości rynkowej i rezydualnej poprzednich wersji modelu. Wymusza też wprowadzenie upustów na starsze modele, co również skutkuje szybszą utratą przez nie wartości. Wysoka promocja danego modelu może w skrajnych przypadkach doprowadzić do utraty 35-40 proc. wartości auta już w ciągu pierwszego roku jego eksploatacji. Wprowadzenie nowego modelu nie przekłada się tak bardzo na spadek jego wartości rezydualnej jak sama zapowiedź jego debiutu rynkowego. Po opublikowaniu takiej zapowiedzi rynek natychmiast dyskontuje cenę poprzedniego modelu.
Należy wziąć również pod uwagę współczynnik komercyjny, czyli informacje o tym, jak dana marka się sprzedaje oraz współczynnik techniczny. Ten ostatni dostarcza danych związanych ze specyfiką auta. Na przykład, kiedy samochód dobrze się sprawuje przez około dwa lata, natomiast po trzecim, czwartym roku zaczyna się psuć, ilość pieniędzy, jaką trzeba wydać na naprawy może być bardzo duża. Mając taką wiedzę firma CFM wprowadza korektę do prognozowanej przez siebie wartości rezydualnej pojazdu.

Źródła informacji

Firma CFM ma wpływ na wartość rezydualną poprzez zapewnienie klientowi dostępu do szczegółowych informacji dotyczących prognozowanych cen odsprzedaży poszczególnych modeli samochodów. Poza tym, dzięki wykorzystaniu swoich kanałów sprzedaży, dostawca CFM jest w stanie uzyskać cenę nawet o 20 proc. wyższą niż ta, którą standardowo oferują komisy.
Informacje o tym, w jakim momencie cyklu życia jest pojazd, Eurotax czerpie bezpośrednio od producentów. Z tego źródła otrzymuje informacje z kilkuletnim wyprzedzeniem, np. w którym roku i miesiącu produkcja danego modelu zostanie zakończona i pojawi się następca. Im bliżej zmiany modelu, tym wartość poprzedniej wersji auta gwałtowniej maleje.
Ważnym elementem podczas wyboru floty, wpływającym na wartość rezydualną, jest wyposażenie auta. Pakiety wyposażenia związane z bezpieczeństwem oraz komfortem sprawiają, że wartość pojazdu wzrasta. Jednak ta zależność działa w dwie strony, ponieważ brak takiego wyposażenia może utrudnić późniejszą odsprzedaż samochodu. Odwrotnie dzieje się w przypadku mało istotnych elementów dodatkowych, jak np. kosztowna drewniana kierownica. Tego typu wydatki nie znajdą później odzwierciedlenia w wartości rezydualnej auta.