Polska Telefonia Cyfrowa w I kwartale odczuła słabość złotego i kryzys. Przychody spółki spadły o 0,1 proc. w porównaniu z I kwartałem 2008 roku, a zysk operacyjny powiększony o amortyzację zmniejszył się aż o 24,8 proc.
Wstępne wyniki PTC opublikował Deutsche Telekom, główny właściciel polskiego operatora komórkowego. Kryzys miał wpływ przede wszystkim na przychody spółki, które były niemal na poziomie ubiegłorocznych, gdy wyniosły 1 mld 875 mln zł. Mimo wzrostu liczby klientów i związanego z tym wzrostu przychodów z usług przychody spadły. Zmniejszyły się m.in. przychody roamingowe, zarówno pochodzące od obcokrajowców przyjeżdżających do Polski, jak i od klientów Ery wyjeżdżających za granicę. Na przychody wpływ miało też obniżenie stawek za kończenie połączeń w sieciach komórkowych (MTR).
Mocny spadek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA zmniejszyła się o 24,8 proc. z 657 mln zł w I kwartale 2008 roku) to przede wszystkim efekt wzrostu kosztów pozyskania i utrzymania klientów (np. na telefony Era wydała - licząc w euro - o 19 mln euro więcej niż rok wcześniej) oraz kosztów bieżących, takich np. jak energia, płace czy koszty wynajmu. Na część tych kosztów wpływ miało to, że były ustalone w euro, które umocniło się w stosunku do złotego. Co ciekawe, spadek przychodów z powodu MTR był niemal trzy razy większy niż spowodowany tym spadek EBITDA. Potwierdza to tezę, że MTR ma neutralny wpływ na marże EBITDA operatorów.