Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało natomiast w komunikacie, że Vivendi i Deutsche Telekom zrzekną się też swoich roszczeń wobec polskiego Skarbu Państwa, a Elektrim, będący dłużnikiem Skarbu Państwa, zapłaci na jego rzecz 389,9 mln zł.

"Vivendi podpisał dziś umowę z Deutsche Telekom, Zygmuntem Solorzem-Żak (głównym akcjonariuszem Elektrimu) oraz wierzycielami Elektrimu, w tym polskim Skarbem Państwa oraz obligatariuszami Elektrimu. Celem tej umowy jest zakończenie sporów dotyczących praw udziałowych PTC" - podał Vivendi.

"W wyniku tego Vivendi otrzyma ok. 1,25 mld euro oraz zrzeknie się praw do akcji PTC. Deutsche Telekom zostanie uznany za jedynego właściciela PTC, a Elektrim powinien wyjść z upadłości dzięki spłacie wszystkich swoich wierzycieli. Umowa ta jest podstawą do zakończenia wielu postępowań prawnych w Polsce i powinna zostać sfinalizowana w I kw. 2011 roku" - poinformowano.

Deutsche Telekom zapłaci dodatkowe 1,4 mld euro na rzecz Elektrim i Vivendi

Deutsche Telekom podał w komunikacie prasowym, że w ramach ugody zapłaci dodatkowe 1,4 mld euro na rzecz Elektrim i Vivendi, a łącznie z pierwszą kwotą w wysokości 0,7 mld euro, którą zapłacono już w roku 2006, DT płaci w sumie 2,1 mld euro za 51-proc. udział w Polskiej Telefonii Cyfrowej (PTC) oraz ostateczne zakończenie sporów prawnych.

"Pierwotnie spółka Deutsche Telekom posiadała 49 proc. udziałów w PTC. W 2005 roku Deutsche Telekom wykonała opcję kupna na kolejne 48 proc. udziałów w PTC (zwiększając swój udział do 97 proc.), a następnie w 2006 roku dokonała pierwszej płatności w wysokości 0,7 mld euro na rzecz Elektrim. Deutsche Telekom dokona teraz drugiej płatności ceny zakupu 48 proc. udziałów PTC na rzecz Elektrim" - podał Deutsche Telekom.

"Dodatkowo Deutsche Telekom nabędzie pozostałe 3 proc. udziałów w PTC poprzez nabycie obu spółek holdingowych Carcom i Autoinvest. Udziały w obydwu wyżej wymienionych spółkach posiada Elektrim (49 proc. ) i Vivendi (51 proc.). W zamian za powyższe, Deutsche Telekom zapłaci 1,4 mld euro na rzecz Elektrim oraz Vivendi. Większa część tej kwoty wpłynie na rachunek Elektrim, jako pozostała część płatności za 48 proc. udziałów w PTC w ramach wykonania wyżej wspomnianej opcji kupna. Płatność od Deutsche Telekom będzie także zawierać cenę za udziały Vivendi i Elektrim w dwóch wspomnianych spółkach holdingowych. Mniejsza część płatności Deutsche Telekom dotyczy ugody we wszystkich pozostałych sporach prawnych zaistniałych między stronami" - podano.