Prawie 60 proc. polskich przedsiębiorców nie rozpoczęło jeszcze żadnych przygotowań do wprowadzenia euro. Tymczasem działania takie instytucjom finansowym mogą zająć nawet 2,5 roku.

Jak wynika z badań firmy doradczej Deloitte przygotowania do wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty podjęło jedynie 9 proc. firm, zaś planuje to zrobić 25 proc.

Deloitte przeprowadziło rozmowy z ok. 130 dyrektorami finansowymi na temat wprowadzenia w Polsce euro.

"Aż 59 proc. ankietowanych przez nas firm nie planuje przeprowadzenia żadnych działań przygotowujących do przyjęcia wspólnej waluty. Może to wynikać wyłącznie z braku świadomości, co do konieczności podjęcia takich działań" - powiedział we wtorek Jakub Bojanowski z Działu Zarządzania Ryzykiem Deloitte.

Jak wyjaśnił, chodzi m.in. o przygotowanie systemów informatycznych, logistycznych, dostosowanie rachunkowości, a także przeszkolenia personelu.

"Przedsiębiorca będzie musiał wystawić np. fakturę w euro, przekształcić kredyt na euro, środki produkcji zakupić bez ryzyka finansowego, czy też zmienić cenniki w energetyce. Do tych i wielu innych spraw już teraz powinni zacząć się przygotowywać" - podkreślił Bojanowski. "Takie firmy jak KRUS, ARiMR, ZUS, czy korporacje telekomunikacyjne powinny już teraz rozpocząć działania przede wszystkim ze względu na bardzo dużą bazę klientów, jak również system informacyjny".

Eksperci Deloitte szacują, że średni czas związany z właściwym przygotowaniem się do przyjęcia euro wynosi wáprzypadku instytucji finansowych około 2,5 roku. Firmy telekomunikacyjne, podobnie jak przedsiębiorstwa z dużą bazą klientów, muszą zaplanować na to przedsięwzięcie ok. 1,5 roku.

Jak podkreślił Bojanowski, niezbędne będzie przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla firm, ale przede wszystkim oficjalne ogłoszenie przez rząd terminu przyjęcia euro oraz kalendarza przygotowań.

"Bezczynność w planowaniu tego przedsięwzięcia może spowodować nie tyko brak zasobów na przeprowadzenie przyjęcia euro, ale także uniemożliwić szansę optymalizacji kosztów konwersji przy wykorzystaniu funduszy UE" - podkreśli.

Z badania Deloitte wynika, że 86 pytanych dyrektorów finansowych uważa za korzystne wejście Polski do strefy euro, a 64 proc. ocenia, że jego firma na tym skorzysta. Najbardziej zdecydowane na przyjęcie nowej waluty są takie branże jak produkcja - 88 proc., handel - 77 proc., budownictwo - 62 proc. oraz transport - 63 proc.

"Szacujemy, że polskie przedsiębiorstwa na wprowadzenie nowej waluty wydadzą jednorazowo około 0,3 proc. swoich rocznych przychodów. Przykładowo, komercyjny bank oárocznych przychodach 3,5 mld zł wyda na konwersję 10,5 mln zł"- powiedział menedżer záDeloitte Emilian Półrolnik.

Według ekspertów Deloitte, przy odpowiednim zaplanowaniu wydatków istnieje możliwość sfinansowania przygotowań do wprowadzenia nowej waluty z funduszy europejskich.

Pod koniec października ubiegłego roku Rada Ministrów zaakceptowała tzw. mapę drogową wejścia Polski do euro. Rząd planuje wejście do ERM II w pierwszej połowie tego roku, zaś wejście do strefy euro w 2012 roku.