Niekwestionowanym zwycięzcą pierwszego w historii programu Infrastruktura i Środowisko konkursu o unijne dotacje na inwestycje w odnawialne źródła energii została energetyka wiatrowa.

W zakończonym w ubiegłym tygodniu naborze złożono 120 wniosków o wsparcie z Unii Europejskiej. Z tej liczby aż 86 projektów dotyczy budowy farm wiatrowych. Drugie miejsce zajęły inwestycje związane z produkcją biogazu (19 wniosków), a tuż za nim uplasowała się energetyka wodna (6 wniosków).

Tylko dwóch inwestorów zdecydowało się starać o środki na projekty związane z produkcją energii elektrycznej z ogniw słonecznych.

W sumie przedsiębiorcy zgłosili zapotrzebowanie na ponad 3,1 mld zł z funduszy unijnych. To cztery razy więcej, niż wynosi pula środków w konkursie (742 mln zł).

- Przewidujemy, że na początku czerwca zakończymy ocenę formalną złożonych wniosków, a na początku lipca etap preselekcji - mówi Magdalena Mielczarska z Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej.

Dodaje, że w lecie będą podpisywane umowy z przedsiębiorcami, których inwestycje są najlepiej przygotowane.

Następny konkurs o unijne dotacje na energetykę odnawialną jest planowany na II połowę 2009 r. W programie Infrastruktura i Środowisko na wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii przeznaczono prawie 900 mln euro.

Więcej: www.ipieo.pl/poiis/