Inflacja w strefie euro wyniesie w tym roku 3,6 proc., a w roku 2009 będzie to 2,6 proc. - wynika z ankiety przeprowadzonej wśród ekspertów przez Europejski Bank Centralny.

W poprzedniej ankiecie eksperci prognozowali inflację w tych dwóch latach na poziomie - odpowiednio - 3,0 proc. i 2,2 proc.

Analitycy przewidują w 2008 roku wzrost PKB w strefie euro na 1,6 proc., a w 2009 roku na 1,3 proc. Poprzednio było 1,6 proc. zarówno w 2008, jak i 2009 roku.

Eksperci przewidują też wyższą stopę bezrobocia w strefie euro w tym i przyszłym roku. W 2008 roku bezrobocie ma wynieść 7,2 proc. Poprzednio prognozowano wskaźnik na poziomie 7,1 proc.

W 2009 roku będzie to 7,4 proc. wobec 7,1 proc. przed kwartałem

Ankieta wśród ekspertów, z których wszyscy są powiązani z finansowymi lub niefinansowymi instytucjami umocowanymi w ramach Unii Europejskiej, powstaje co kwartał na zlecenie EBC.