Rozmawiamy z KRZYSZTOFEM PIETRASZKIEWICZEM, prezesem Związku Banków Polskich - Jest szansa, że akcja kredytowa banków wzrośnie w tym roku. To będzie zasługa przede wszystkim gospodarstw domowych, znacznie gorzej będzie wyglądać kredytowanie firm, szczególnie największych. Zdaniem ZBP konieczne jest podjęcie przez rząd, NBP i KNF działań stabilizujących sektor finansowy.
● Jak sektor bankowy radzi sobie z kryzysem?
- Już w ostatnim kwartale ubiegłego roku zwracaliśmy uwagę, że polska gospodarka i polski system bankowy stoją wobec poważnych wyzwań. Dlatego podjęliśmy prace nad pakietem stabilizacji i rozwoju. Wiedzieliśmy, że zagrożeniom trzeba będzie przeciwdziałać. Co ważne, polski sektor bankowy wszedł w kryzys naprawdę w dobrej kondycji. Ale to nie znaczy, że nie ma problemów.