Jak podali autorzy opracowania, plany deweloperów do 2011 r. obejmują oddanie do użytku 1,5 mln m kw. powierzchni centrów handlowych.

"Jednak ze względu na trudności z pozyskaniem finansowania dla obiektów znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju, część projektów przesunie się na lata następne lub zostanie wstrzymana" - prognozują eksperci.

Jak zauważono, w 2008 r. popyt na nowoczesne powierzchnie handlowe pozostawał stabilny, jednak w IV kwartale decyzje o otwieraniu sklepów podejmowane były z dużą ostrożnością i uzależniane były od poziomu obrotów.

"W związku z zaostrzającą się polityką kredytową banków z rynku zaczynają docierać informacje o pewnych ograniczeniach planów ekspansji niektórych krajowych i międzynarodowych firm handlowych, w tym firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" - podano.

Na koniec 2008 r. na rynku polskim działało 325 centrów handlowych

W grudniu 2008 r. w budowie było ponad 1,3 mln m kw. powierzchni centrów handlowych (liczba ta obejmuje 38 nowych obiektów oraz rozbudowę już istniejących). Większość z nich powstaje w miastach średniej wielkości, np: Galeria Jurajska w Częstochowie, Nova Park w Gorzowie Wielkopolskim oraz Galeria Mazovia w Płocku. W raporcie podano, że ok. 50 proc. obiektów znajdujących się w budowie zostanie otwarte do końca tego roku.

Na koniec 2008 r. na rynku polskim działało 325 centrów handlowych o łącznej powierzchni blisko 6,1 mln m kw. Około 62 proc. powierzchni przypadało na osiem największych aglomeracji miejskich, a 38 proc. na miasta małe i średniej wielkości.

Największymi centrami handlowo-rozrywkowymi na rynku pozostają Arkadia w Warszawie i Manufaktura w Łodzi. Natomiast największym obiektem ukończonym w 2008 r. było Forum Koszalin (55 tys. m kw.).

Cushman&Wakefield świadczy usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych. Firma została założona w 1917 r., zatrudnia ponad 15 tys. pracowników w 59 krajach. Na polskim rynku działa od 1991 r.