O DWS Polska TFI zrobiło się głośno na początku marca, kiedy zawiesiło wyceny jednostek trzech funduszy, a co za tym idzie, możliwość ich zbywania. TFI miało problem z wyceną obligacji strukturyzowanych, w które zainwestował 80 mln zł.

Jak podają Analizy Online, zgodnie z przewidywaniami, trzy fundusze DWS TFI, które w marcu miały problem z wyceną składników swoich portfeli, odnotowały zwiększone umorzenia. Według szacunków firmy badającej rynek funduszy, saldo nabyć i odkupień do tych funduszy było ujemne i wyniosło w marcu łącznie 82 mln zł.

Najwięcej środków klienci wypłacili z funduszu DWS Płynna Lokata Plus FIO, którego jednostka straciła w marcu 12 proc. Saldo wpłat i wypłat wyniosło aż minus 70 mln zł. W efekcie jego aktywa skurczyły się o połowę ze 192 mln zł w lutym do 100 mln zł na koniec marca. Przewaga wpłat nad wypłatami w przypadku DWS Płynna Lokata FIO wyniosło minus 8 mln zł, zaś w DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO -4 mln zł. Pozostałe fundusze tego TFI wypadły znacznie lepiej. Saldo nabyć i odkupień DWS TFI wyniosło w marcu według szacunków Analiz Online -81 mln zł.

Wzrosły aktywa TFI

Na całym rynku w marcu aktywa zgromadzone w krajowych funduszach inwestycyjnych zwiększyły swoją wartość o 2,2 mld zł, osiągając poziom 69,51 mld zł. W ujęciu procentowym oznacza to wzrost o 3,3 proc. Mimo dodatniej dynamiki aktywów w ostatnim miesiącu, w ujęciu kwartalnym ich zmiana jest jednak ujemna, spadek wyniósł 5,7 proc.

Do wzrostu wartości aktywów w poprzednim miesiącu przyczyniła się m.in. poprawa sytuacji na giełdzie. W marcu na światowych rynkach akcji mieliśmy do czynienia z silnym odreagowaniem wcześniejszych spadków. Indeks WIG zanotował największy na przestrzeni dwóch lat wzrost na poziomie 10,8 proc. Marzec był pierwszym od 16 miesięcy okresem, w którym aktywa zgromadzone w krajowych TFI tak istotnie zwiększyły swoją wartość w wyniku czynników czysto rynkowych.

Na marcowy wzrost wartości aktywów pozytywny wpływ, w wysokości ok. 3,0 mld zł, miał wynik zarządzania. Z kolei saldo wpłat i odkupień, które według szacunków Analiz Online, wyniosło minus 0,8 mld zł, miało wpływ negatywny. Już po raz 15 w ciągu ostatnich 17 miesięcy było ono ujemne.