Od 31 marca 2009 r. w gminach działa już tzw. jedno okienko. Formalności mogą w nim dopełniać nie tylko osoby fizyczne, które dopiero chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej, ale również przedsiębiorcy, którzy zgłaszają zawieszenie lub odwieszenie działalności, albo zmianę danych, które wskazali w formularzu, wpisując się do ewidencji w gminie.

Jedno okienko

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników i spełnia wymogi umożliwiające zawieszenie prowadzonej działalności, od 31 marca 2009 r. powinien w jednym okienku złożyć zintegrowany wniosek w formie papierowej lub elektronicznej.

Formularz ten, w zależności od aktualnego zapotrzebowania osoby fizycznej podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, może być wnioskiem o: wpis do ewidencji, o zmianę danych, o zawieszenie działalności gospodarczej, o wznowienie działalności lub zawiadomieniu o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak wypełnić wniosek

Wniosek składa się z kilku części. Do części EDG-1 dołącza się zawsze wypełnioną część EDG-RB, która zawiera informację o posiadanych przez przedsiębiorcę rachunkach bankowych. Natomiast części EDG-RD oraz EDG-MW wypełnia się po to, aby określić rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej oraz wskazać dodatkowe miejsca jej wykonywania.

Informacje na formularzu wpisuje się na maszynie albo pismem ręcznym, wyraźnie bez poprawek i skreśleń. Daty podaje się według standardu ISO 86.01, czyli w formacie RRRR MMDD.

Przedsiębiorca, który chce zawiesić działalność gospodarczą w części EDG-1 określa, że składa go w tym celu. Aby zawiesić działalność gospodarczą firmy prowadzonej w formie spółki cywilnej, każdy wspólnik osobno powinien wypełnić i złożyć wniosek.

W części wniosku zawierającej dane ewidencyjne specyficzne dla rejestrów wpisuje się m.in. informację o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, wskazując datę rozpoczęcia zawieszenia, przewidywany okres zawieszenia oraz oświadczenie o tym, że przedsiębiorca nie zatrudnia obecnie pracowników w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.