Ubiegły rok przyniósł wzrost sprzedaży Grupy Lotos (GL) o blisko 6 proc. w porównaniu z 2007 rokiem. Bardzo dobre wyniki osiągnięto w sprzedaży paliw silnikowych i lotniczych, olejów i smarów, asfaltów i różnego typu parafin. Ale rynek ciągle potrzebuje nowych produktów.

- Aby sprostać zapotrzebowaniu partnerów handlowych, musimy się rozwijać. Sukcesywnie badaliśmy chłonność rynku pod kątem różnych wyrobów, rozwijaliśmy kanały dystrybucji i poszerzaliśmy grupę naszych odbiorców. Wiemy nie tylko, co będziemy produkować, wiemy też, kto już czeka na dostawy z nowych instalacji - mówi Jacek Neska, pełnomocnik dyrektora generalnego Grupy Lotos ds. handlu.

W połowie lipca tego roku rozpocznie się eksploatacja instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS). Jesienią uruchomiona zostanie instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej (CDU/VDU). Obie instalacje przyczynią się do wzrostu przychodów ze sprzedaży. Wzrosną także udziały w rynku.

Sieć stacji Lotos sprzedała w 2008 roku o ok. 25 proc. paliw więcej niż w roku poprzednim. To zasługa zarówno intensyfikacji sprzedaży, jak i postępującego rozwoju sieci. W tym roku kontynuowana będzie rozbudowa sieci sprzedaży, a paliwa Dynamic pojawią się na kolejnych stacjach. Na koniec stycznia 2009 roku co najmniej jeden rodzaj paliw premium oferowało już 188 stacji spod znaku Lotos. To połowa sieci.

Spółka jest liderem na rynku asfaltów modyfikowanych. Pomimo dającej się zauważyć w II półroczu 2008 r. stagnacji na rynku polskim sprzedaż asfaltów modyfikowanych z Lotos Asfalt wzrosła o 10 proc. w stosunku do roku 2007. W związku z planami rozbudowy infrastruktury drogowej w najbliższych latach spółka liczy na jeszcze większe wzrosty.

- Obserwujemy istotne zmiany w podejściu do zakupów materiałów drogowych. Kończy się czas, kiedy rynek bezkrytycznie akceptował wszystko. Widać wzrost zainteresowania jakością i technologią. Co za tym idzie rośnie udział asfaltów modyfikowanych. Produktów droższych, lecz trwalszych w eksploatacji - twierdzi Jacek Neska.

Asfalty modyfikowane Modbit oferowane przez spółkę Lotos Asfalt znajdują zastosowanie przy budowie nawierzchni szczególnie narażonych na duże obciążenia, tj. autostrad i mostów. Bardzo dobrze spisują się na drogach miejskich.

25 proc.

wyniósł w ubiegłym roku wzrost sprzedaży paliw na stacjach Grupy Lotos, w porównaniu z rokiem 2007