Na początku 2008 roku zaczynaliśmy większość prac, a dzisiaj na licznych placach budowy widać wykonane już konstrukcje stalowe, ustawione aparaty, położone rurociągi i kable elektryczne - powiedział Zbigniew Paszkowicz, dyrektor ds. rozbudowy rafinerii Grupy Lotos.

Remont postojowy

W trakcie remontu postojowego zaplanowano między innymi wykonanie blisko 400 punktów podłączeń integrujących nowo budowane instalacje z istniejącą infrastrukturą, modernizację systemu zasilania w energię elektryczną, systemu zrzutów, dystrybucji pary i gazu opałowego. Remont postojowy instalacji produkcyjnych i pomocniczych gdańskiej rafinerii Grupy Lotos nastąpi na przełomie marca i kwietnia 2009 r. po czterech latach ich nieprzerwanej, bezawaryjnej pracy, co będzie znaczącym osiągnięciem uzyskanym po raz pierwszy w historii firmy, zgodnym z najwyższymi standardami w światowej branży rafineryjnej.

Późną wiosną 2009 roku nastąpi wprowadzenie do ruchu i eksploatacji pierwszej z nowo budowanych instalacji - hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS). W dalszej kolejności - jesienią tego roku - wytwórnia wodoru (HGU), destylacji ropy (CDU/VDU) oraz wiele instalacji pomocniczych warunkujących prace instalacji produkcyjnych (połączenia międzyobiektowe, zbiorniki magazynowe, instalacje kompleksu aminowo-siarkowego, oczyszczalni ścieków, wody chłodniczej, sprężonego powietrza, azotu i inne).

Już w lutym 2009 r. specjaliści zajmą się transportem i instalacją czterech kolumn instalacji destylacji CDU/VDU, a w maju 2009 r. transportem i instalacją czterech reaktorów hydrokrakingu MHC.

Zdolności przerobowe

W ramach realizowanego w gdańskiej rafinerii Programu 10+ powstaje wiele nowych i zaawansowanych technologicznie instalacji, które pozwolą przede wszystkim na zwiększenie zdolności przerobowych ropy naftowej o 75 proc., z poziomu 6 mln ton do 10,5 mln ton rocznie. Przy rozbudowie gdańskiej rafinerii już teraz stosowane są najbardziej zaawansowane technologie, zapewniające wysoki poziom odsiarczania produktów ropopochodnych oraz minimalizujące wpływ na środowisko. Pierwsze instalacje wybudowane w ramach Programu 10+ zostaną uruchomione już późną wiosną tego roku.