PARP rozpoczyna realizację programu pilotażowego adresowanego do firm rodzinnych. Będzie on się składał z dwóch etapów. W pierwszym przeprowadzone zostanie badanie, którego celem jest określenie skali biznesu rodzinnego w Polsce, opisanie jego struktury oraz wyodrębnienie typów takich przedsiębiorstw.

- Będziemy również chcieli dokładnie określić specyficzne problemy i potrzeby tych firm, wskazać, czym one się różnią od pozostałych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - mówi Małgorzata Mączyńska z Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP.

Badaniem ma być objęty cały sektor firm rodzinnych. Z wypracowanej metodologii w przyszłości będą mogły korzystać inne instytucje wspierające przedsiębiorczość.

Na potrzeby projektu PARP przyjęła założenie, że firmą rodzinną jest podmiot z sektora mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw o dowolnej formie prawnej, w których pracuje co najmniej dwóch członków rodziny, a co najmniej jeden z nich ma istotny wpływ na zarządzanie. Członkowie rodziny muszą też posiadać znaczące udziały w przedsiębiorstwie. Na podstawie wyników badania powstaną założenia oferty szkoleniowo-doradczej. PARP założyła wstępnie, że szkoleniem, które rozpocznie się pod koniec roku, zostanie objętych 300 osób - właścicieli i pracowników - 50 firm rodzinnych, najprawdopodobniej z jednego lub dwóch województw.

Jak zapowiada Małgorzata Mączyńska, szkolenia będą dotyczyć specyficznych problemów firm rodzinnych dotyczących godzenia życia zawodowego z prywatnym, sukcesji czy sposobu delegowania uprawnień pracownikom spoza firmy. Przedsiębiorstwa, które będą uczestniczyć w szkoleniu - jak w każdym tego typu projekcie - będą musiały wnieść wkład własny. Jak podkreśla Małgorzata Mączyńska, będą jednak mogły wnieść go w formie niegotówkowej, czyli określić wartość wynagrodzenia wypłacanego osobom za czas udziału w szkoleniu.

Obecnie na polskim rynku nie ma oferty szkoleniowej adresowanej tylko do tego sektora. Większość dostępnych szkoleń dotyczy zarządzania i kierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Przy realizacji projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości będzie współpracować stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych. Jego członkowie wiążą z nim duże nadzieje.

- Tym sektorem, który ma bardzo specyficzne potrzeby, nikt się w Polsce do tej pory nie zajmował. Może wreszcie będzie można zacząć robić coś konkretnego dla tych firm, które według szacunków stanowią ponad 60 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Polsce - mówi Sebastian Margalski, członek stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, które będzie współpracować z PARP przy realizacji tego projektu.

Projekt PARP jest realizowany w ramach poddziałania 2.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego realizacja będzie trwała do końca 2011 roku. Budżet całego projektu wynosi 5,3 mln zł.