Wypełnienie luki

Instytucje finansowe od dłuższego czasu sondują możliwości oraz plany inwestycyjne mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Mimo pogłębiającego się kryzysu gospodarczego zainteresowanie zewnętrznym źródłami finansowania wśród tej grupy beneficjentów jest bardzo duże. Z jednej strony daje się zauważyć tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o ilość tworzonych mikrusów, z drugiej wzrastające potrzeby inwestycyjne już funkcjonujących firm. Wsparcie otrzymane w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw może w znacznym stopniu wypełnić istniejącą lukę inwestycyjną. Oczywiście tego rodzaju beneficjenci nie są osamotnieni w drodze po unijne euro. Również oni mogą skorzystać z wyspecjalizowanych firm doradczych, a także ze specjalnej oferty banków związanej z finansowaniem unijnym. Należy pamiętać, że gros środków z Unii Europejskiej jest przeznaczone właśnie dla tych najmniejszych podmiotów.

Ważne terminy

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach Działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 można składać od dnia 5 maja 2009 r. do dnia 18 maja 2009 r. Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą a także fakt olbrzymiego zainteresowania mikrusów, jeżeli chodzi o wsparcie w ramach regionalnych programów operacyjnych, alokacja środków przewidziana na działanie może zostać znacznie przekroczona.