Resort gospodarki chce złagodzić kryteria warunkujące włączanie prywatnego gruntu przedsiębiorcy do specjalnej strefy ekonomicznej. Takie rozwiązanie ma przyspieszyć proces inwestycyjny.

ZMIANA PRAWA

Złagodzenie warunków włączania gruntów prywatnych do specjalnych stref ekonomicznych w celu zwiększenia w nich liczby podmiotów gospodarczych to podstawowe założenie projektu zmiany rozporządzenia w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną.