RANKING LOKAT DŁUGOTERMINOWYCH - Na rynku lokat długoterminowych bezkonkurencyjny jest Getin Bank. Deponując pieniądze na trzy lata w certyfikaty ubezpieczeniowe Pewne Oszczędzanie, dostaniemy 8,25 proc. odsetek w skali roku.
Czy warto dzisiaj zamrażać pieniądze w banku na dwa lub trzy lata? Opłacalność takiej inwestycji zależeć będzie od sytuacji na rynku finansowym, a dokładnie od poziomu stóp procentowych. Banki ustalają bowiem wysokość oprocentowania lokat w oparciu o rynkowe stopy procentowe WIBOR, które obowiązują na rynku międzybankowym. Niemały wpływ na nasze potencjalne zyski będzie miał też wybór rodzaju oprocentowania: stałego lub zmiennego.
Wybierając oprocentowanie stałe, bank gwarantuje nam odsetki danej wysokości bez względu na sytuację rynkową. Jeżeli stopy procentowe spadają lub rynek spodziewa się takiego trendu, lokata ze stałym oprocentowaniem będzie bardziej atrakcyjna, ponieważ bank nie może zmienić warunków, gdy umowa została zawarta wcześniej. Gdy stopy procentowe rosną, lokata o stałym oprocentowaniu jest mniej korzystna. Lepsze warunki, czyli wyższe oprocentowanie, bank zaproponuje bowiem tylko nowym klientom.
Lokatę z oprocentowaniem zmiennym warto zakładać, kiedy spodziewamy się wzrostu stóp procentowych
Wtedy mamy szanse na to, że warunki lokaty poprawią się w trakcie jej trwania. Jeżeli założyliśmy taką lokatę w trendzie spadających stóp procentowych, trzeba liczyć się z obniżeniem oprocentowania przez banki.
Zdaniem wielu ekonomistów w tym roku Rada Polityki Pieniężnej zafunduje nam jedną, maksymalnie dwie podwyżki stóp procentowych. Od kolejnych podwyżek powstrzyma Radę spowolnienie gospodarcze, a więc i stopniowy spadek inflacji. W połowie przyszłego roku RPP mogłaby rozpocząć cykl obniżek stóp. Jeśli taki scenariusz się sprawdzi, osoby, które dzisiaj postawią na lokatę długoterminową, na pewno nie będą żałowały. Tym bardziej że ostatni cykl podwyżek stóp wywindował oprocentowanie lokat na atrakcyjne poziomy.
Trzeba pamiętać, że decydując się na lokatę, pieniądze zamrażamy na dwa lub trzy lata. Zerwanie lokaty przed terminem skutkować będzie utratą odsetek albo przynajmniej części zysków.
Lokatę z oprocentowaniem zmiennym warto zakładać, kiedy spodziewamy się wzrostu stóp procentowych. / ST