Rocznie rodziny około 5 tys. osób będą mogły liczyć na wypłatę zadośćuczynienia. Wysokość wypłat określą sądy, eksperci mówią o kwotach między 30 tys. zł a 300 tys. zł. Decydujące dla przyznania i wysokości wypłaty będą wcześniejsze relacje ze zmarłym.
Wczoraj weszły w życie przepisy, dzięki którym najbliżsi członkowie rodziny osób zmarłych w wyniku wypadków zyskują prawo do zadośćuczynienia za ból i cierpienie po stracie osoby bliskiej. Będą to dodatkowe wypłaty, niezależne od innych odszkodowań.
- Polskie prawo idzie śladem tych systemów prawa cywilnego, których zasadniczym przedmiotem zainteresowania i ochrony jest człowiek i jego przeżycia psychiczne, a nie tylko majątek - mówi Marcin Orlicki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.