Urząd przeprowadził od kwietnia do maja 2008 roku coroczną kontrolę bezpieczeństwa obrotu paczkami. Zastrzeżenia UKE budzi proces rekrutacji pracowników, który, zdaniem Urzędu, nie zapewnia zatrudnienia wyłącznie osób przygotowanych i z odpowiedzialnym podejściem do pracy.

Kontrola wykazała również, że organizacja pracy przy rozładunku przesyłek sprzyja popełnianiu błędów (np. w liczeniu przyjmowanych przesyłek).

System monitoringu w wielu węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych (WER) nie pokrywa swoim zasięgiem całej powierzchni obiektów, a ponadto nie jest w pełni wykorzystywany - napisał UKE w komunikacie.

UKE zaleca, by opracować system doboru pracowników pod kątem specyfiki pracy z powierzonym mieniem

W większości WER-ów powierzchnia magazynowo-ekspedycyjna jest niewystarczająca, zastrzeżenia budzi też stan oświetlenia obiektów pocztowych.

UKE zaleca między innymi, by opracować system doboru pracowników pod kątem specyfiki pracy z powierzonym mieniem. Należy również jak najszybciej wprowadzić jednolity system informatyczny wykorzystywany do śledzenia przesyłek.

Na liście zaleceń Urzędu jest między innymi wprowadzenie w Poczcie wyrywkowej kontroli ilości wywożonych ładunków przy bramach wyjazdowych, kontrole szafek odzieżowych i śniadaniowych pracowników oraz doraźne kontrole osobiste pracowników opuszczających teren sortowni.