Pojęcie zarządzania ryzykiem staje się coraz bardziej popularne. Coraz więcej przedsiębiorstw rozpoczyna działania zmierzające do sformalizowania różnych praktyk składających się na świadome zarządzanie ryzykiem i formalne wdrożenie tego procesu.

Proces wdrożenia zarządzania ryzykiem może być długotrwały i skomplikowany. W momencie, w którym organizacja podejmuje decyzję o wdrożeniu zarządzania ryzykiem, powstają pytania, jakie są cele i jakie będą korzyści z poniesionego wysiłku.

Kilka najczęstszych powodów, dla których organizacje decydują się na wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem, to: podniesienie ratingu kredytowego - współczesna gospodarka wymaga od przedsiębiorstw wysokiego poziomu konkurencyjności i gotowości do zmian. To pociąga za sobą konieczność prowadzenia dużych i kosztowych inwestycji. Instytucje finansowe są bardziej skłonne partycypować w planowanych inwestycjach, kiedy widzą, że dana organizacja jest w stanie krytycznie spojrzeć na prowadzoną przez siebie działalność i zidentyfikować potencjalne zagrożenia. W praktyce zarządzanie ryzykiem pomaga więc uwiarygodnić się. Drugi powód to podniesienie wartości organizacji - wiele przedsiębiorstw rozpoznaje w zarządzaniu ryzykiem kluczowy element budowania ładu korporacyjnego. W tym przypadku zarządzanie ryzykiem jest dowodem na przejrzystość funkcjonowania organizacji, poznania szans i zagrożeń. Dla sporej części inwestorów informacja o wdrożonym systemie zarządzania ryzykiem jest podstawą do inwestycji. Trudno jednoznacznie wskazać, o ile notowania danego przedsiębiorstwa mogą się poprawić w wyniku wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem. Z drugiej strony niektóre badania wskazują, że notowania spółek giełdowych, które wdrożyły takie rozwiązania, są lepsze niż przeciętne dla rynku akcji.

Kolejny powód to przygotowanie systemu zarządzania ciągłością biznesową - w tym przypadku zarządzanie ryzykiem i zidentyfikowanie ryzyk będzie pierwszym krokiem przygotowującym firmę do opracowania niezbędnych praktyk i procedur pozwalających na przywrócenie ciągłości działania w przypadku wystąpienia jakiegoś nieplanowego zdarzenia. Zarządzanie ryzykiem pomoże ustalić kluczowe zagrożenia i pozwoli zaplanować proces rozwiązywania problemu. Następna sprawa to: optymalizacja polityki ubezpieczeniowej. Szczegółowa analiza ryzyka pozwoli organizacji stwierdzić, czy obecnie posiadane polisy rzeczywiście chronią ją przed najbardziej niebezpiecznymi zdarzeniami. Z kolei wyniki procesu zarządzania ryzykiem dla ubezpieczyciela mogą wskazać obszary, w jakich oferta ubezpieczeniowa może zostać poprawiona, a składka ubezpieczeniowa obniżona.