Investor Bułgaria i Rumunia FIZ

W połowie marca weszły w życie zmiany polityki inwestycyjnej funduszu Investor Bułgaria i Rumunia FIZ. Dzięki nim zarządzający funduszem mogą wyjść z inwestycjami poza region Bułgarii i Rumunii. Jak podają Analizy Online, zarządzający mają teraz możliwość inwestowania w spółki działające w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach bezpośrednio sąsiadujących, czyli w Bułgarii, Rumunii, a także w Polsce, Turcji, Grecji, Chorwacji, Serbii, Słowenii, Czechach, Rosji, na Węgrzech, Słowacji lub Ukrainie. Do tej pory fundusz inwestował tylko w Rumunii i Bułgarii.

Jak tłumaczą przedstawiciele TFI, fundusz Investor BIR FIZ wystartował w bardzo złym momencie (czerwiec 2007), kiedy giełdy w Bułgarii i Rumunii zaczęły mocno tracić. Zarządzający mieli problem z doborem spółek do portfela, w związku z czym wciąż było w nim dużo gotówki. Stąd decyzja o poszerzeniu spektrum inwestycji.

Poza dywersyfikacją portfela wprowadzono jeszcze dwie istotne zmiany. Obecnie oprócz inwestycji w akcje zarządzający mają możliwość lokowania aktywów m.in. w instrumenty pochodne pozwalające zarabiać na spadkach wartości indeksów giełdowych. Pozwala to zabezpieczyć portfel, a także zarabiać mimo trwającej bessy. Aktywa funduszu wynoszą obecnie 52,4 mln zł.