Bez opłaty manipulacyjnej jednostek wybranych subfunduszy Quercus TFI oraz TFI Allianz mogą kupować klienci Centralnego Domu Maklerskiego Pekao. Promocja dotyczy subfunduszy akcyjnych, papierów dłużnych oraz obligacyjnych.

Bez opłaty manipulacyjnej

Zerowa opłata manipulacyjna dla jednostek subfunduszy Quercus TFI została wprowadzona zarówno dla jednostek nabywanych w ramach nowo otwartego konta uczestnika, jak i w przypadku inwestowania w kolejne jednostki subfunduszu za pośrednictwem już istniejącego konta. Warunkiem jest złożenie i opłacenie zlecenia do 31 marca 2009 r. Z oferty 0 proc. opłaty manipulacyjnej mogą skorzystać klienci CDM Pekao, którzy zdecydują się na zakup jednostek czterech subfunduszy: Quercus Ochrony Kapitału, Quercus Selektywny, Quercus Agresywny i Quercus Bałkany i Turcja.

CDM Pekao oferuje swoim klientom także promocyjne warunki nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu Allianz Obligacji zarządzanego przez TFI Allianz Polska. Również w tym przypadku opłatę manipulacyjną zmniejszono do zera (z wyjątkiem zakupów dokonanych w ramach zamiany i konwersji oraz wpłat bezpośrednich). Promocja potrwa do końca lutego 2009 r.

W połowie lutego ruszyła też promocja funduszy w db-EasyNET, która będzie trwać do końca czerwca 2009 r. Promocja dotyczy wszystkich dostępnych funduszy za pośrednictwem db-EasyNET, z wyjątkiem funduszy zarządzanych przez Noble Funds TFI oraz BZ WBK AIB TFI (fundusze Arka). Promocja polega na zniesieniu opłat od zleceń: nabycia otwierającego rejestr, nabycia dodatkowego i konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa.

Z kolei do 29 maja 2009 r. w sieci DB PBC trwa promocja Subfunduszu DWS Gold. Polega na obniżeniu o 100 proc. opłaty manipulacyjnej określonej w tabeli opłat i dotyczy zleceń nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu złożonych za pośrednictwem DB PBC na rejestry otwarte bądź przypisane do banku.