Działy IT na całym świecie otrzymują polecenia ograniczenia wydatków. Ograniczają je też konsumenci - twierdzi Richard Gordon, szef analityków firmy badawczej Gartner i dodaje, że to reakcja na globalny kryzys ekonomiczny.

Firma doradcza Accenture zwraca uwagę, że część jej klientów nie ma na ten rok zatwierdzonych budżetów IT.

Gartner przewiduje, że w tym roku światowe wydatki na teleinformatykę (ITC) wyniosą 3 bln 234 mld dol. i skurczą się o 3,8 proc. W 2008 roku po wzroście o 6,1 proc. wyniosły 3,36 bln dol.

- Spadek będzie głębszy niż w 2001 roku, gdy pękł internetowy bąbel spekulacyjny - zauważa Richard Gordon.

W grudniu 2008 r. Gartner przewidywał wzrost globalnego rynku ICT o 2,2 proc. w tym roku.

Skalę załamania rynku ITC doskonale obrazuje to, co dzieje się ze sprzedażą półprzewodników. W styczniu 2009 r. była ona o 28,6 proc. mniejsza niż w styczniu 2008 r. i - jak wylicza Semiconductor Industry Association - wyniosła 15,3 mld dol. W szczytowym okresie - w III kwartale 2007 i 2008 r. - dochodziła do 23 mld dol. miesięcznie.

Polska firma badawcza DiS ocenia, że w 2008 roku wydatki na ITC wzrosły o 5,5 proc.

- Porównując z 2007 rokiem, oznacza to trzykrotny spadek tempa wzrostu - ocenia DiS.

DiS zwraca uwagę, że w okresie kryzysu z lat 2001-2003 wzrosty oscylowały w okolicach zera. DiS spodziewa się, że w latach 2009-2010 wzrost polskiego rynku będzie zbliżony do osiągniętego w 2008 roku. Zakłada, że wzrośnie zarówno wartość rynku IT, jak i telekomunikacyjnego.

Prognoza DiS jest optymistyczna. Analitycy nie wykluczają bowiem, że cały rynek telekomunikacyjny niemal nie zyska w tym roku na wartości. Firma badawcza Audytel zakłada w tym roku wzrost wartości rynku telekomunikacyjnego o ok. 400 mln zł (0,9 proc.) wobec wzrostu o 2,3 mld zł (5,8 proc.) w 2009 roku.

Według Gartnera na świecie najsilniej - niemal o 15 proc. - spadnie wartość rynku sprzętu komputerowego i wyniesie 324 mld dol. Z kolei rynek usług IT zmniejszy się o 1,7 proc. do 796 mld dol., a rynek telekomunikacyjny straci 2,9 proc. do niemal 1,9 bln dol. Wzrośnie - ale tylko o 0,3 proc. - wartość rynku oprogramowania.

Według Gartnera firmy i konsumenci będą opóźniali wymianę sprzętu i oprogramowania i wybierali produkty tańsze. W tym roku liczona w sztukach sprzedaż komputerów zmniejszy się o 9,2 proc., a wartościowo spadnie o 20 proc.