Członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Andrzej Wojtyna uważa, że obecny kryzys finansowy przemawia za szybkim wejściem Polski do strefy euro. Decyzja ta powinna zostać poprzedzona dostosowaniem systemu prawnego, w tym zmianą konstytucji.

Jak ocenił Wojtyna podczas czwartkowej debaty w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, wejście Polski do systemu ERM2 przyniesie silniejsze zakotwiczenie naszej waluty i zniweluje gry spekulacyjne na deprecjację złotego.

"Rząd powinien przedstawić nową mapę drogową wejścia Polski do strefy euro. Bez tego poziom niepewności będzie większy, większa będzie też podatność na ataki spekulacyjne" - dodał członek RPP.

Według niego, wejście do systemu ERM2 jest celowe, ale po uprzednim dostosowaniu systemu prawnego, w tym najważniejszej kwestii czyli zmiany zapisów w konstytucji.

"Spowolnienie gospodarcze powinno być katalizatorem do przeprowadzenia reform systemowych"

Prof. Wojtyna uważa, że w dobie kryzysu korzyści ze zwiększania deficytu budżetowego byłyby niewielkie i niepewne, znacznie większe jest ryzyko związane z takim działaniem.

W jego opinii, spowolnienie gospodarcze spowodowane kryzysem powinno być katalizatorem do przeprowadzenia reform systemowych, m.in. systemu zabezpieczeń społecznych.

Zdaniem członka RPP prof. Stanisława Owsiaka, ten rok i wykonanie budżetu państwa będzie "okresem próby" dla konserwatywnej polityki fiskalnej rządu, polegającej na utrzymywaniu w ryzach deficytu.

"Minister finansów może napotkać barierę pieniądza pożyczkowego. Będzie on też więcej kosztował poprzez konieczność utrzymania większej rentowności papierów rządowych" - ocenił prof. Owsiak.

Zauważył, że w Polsce w ostatnich latach uprawiano "populizm podatkowy" polegający na obniżaniu podatków przy podejściu, iż stale utrzymujący się wzrost gospodarczy i tak przyniesie większe wpływy z podatków.