"To może być pierwsze półrocze, nie musi być pierwsze półrocze (2009 -PAP)" - powiedział Tusk na konferencji prasowej.

Wiceminister finansów Ludwik Kotecki poinformował w czwartek, że resort finansów do końca kwietnia określi warunki, które muszą zostać spełnione, by Polska mogła przystąpić do mechanizmu ERM2. Resort pracuje nad dokumentem nazywanym "Uwarunkowania realizacji kolejnego etapu mapy drogowej przyjęcia euro przez Polskę".

Premier poinformował, że zwrócił się do ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz Ludwika Koteckiego z zaleceniem, aby przygotowali warunki wejścia do ERM2 "nie ze względu na datę, ale ze względu na bezpieczeństwo finansowe Polski".

Opublikowana jesienią przez MF mapa drogowa przyjęcia euro przewiduje podział przygotowań do wprowadzenia wspólnej waluty na cztery etapy

Warunki te - powiedział szef rządu - mają pozwolić na "możliwie szybkie" wejście do ERM2 i spowodują, że "wejście do strefy euro w datach przez nas przewidzianych będzie możliwe".

"Z całą pewnością wejście do ERM2 wymaga warunków możliwie bezpiecznych, a więc przede wszystkim - na tyle na ile jest to dzisiaj możliwe - stabilnego kursu złotówki" - podkreślił Tusk.

"Kiedy pojawi się ta pewność? To określą warunki, jakie przedstawi pełnomocnik Kotecki. Dla mnie nie jest rzeczą najważniejszą, chociaż ważną, aby to zdarzyło się w maju, czerwcu czy lipcu, tylko żeby to zdarzyło się w momencie, który będzie optymalny z punktu widzenia interesów Polski, w tym kondycji naszej waluty i bezpieczeństwa finansów publicznych. Chcemy być do tego jak najlepiej przygotowani" - powiedział szef rządu.

Opublikowana jesienią przez MF mapa drogowa przyjęcia euro przewiduje podział przygotowań do wprowadzenia wspólnej waluty na cztery etapy.

Moment wejścia do strefy euro poprzedza uczestnictwo w mechanizmie ERM2

Pierwszy etap miałby się zakończyć w pierwszej połowie tego roku rozmowami Polski z instytucjami UE na temat naszego przystąpienia do ERM2.

Drugi etap rozpoczęłoby przystąpienie do mechanizmu kursowego, a zakończyła w połowie 2011 roku decyzja Ecofin o ustaleniu kursu wymiany euro i złotego. Trzeci trwałyby do końca 2011 r. i związany byłby m.in. z technicznymi przygotowaniami do wprowadzenia euro. Czwarty etap rozpocząłby się 1 stycznia 2012 r. przystąpieniem do strefy euro i wprowadzeniem tej waluty.

Moment wejścia do strefy euro poprzedza uczestnictwo w mechanizmie ERM2, gdy przez dwa lata dana waluta jest już związana z euro, a jej kurs może się wahać w stosunku do euro tylko o plus/minus 15 proc.