Tym samym - zdaniem MF - z końcem pierwszego kwartału br. praktycznie zakończone zostanie "spłacanie nierynkowego zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa, tj. długu wobec Klubu Paryskiego".

"Spłacenie zadłużenia wobec Klubu Paryskiego oznacza formalnie zakończenie okresu spłacania długu z lat 70-tych wobec wierzycieli rządowych. Do spłacenia pozostaje jeszcze zadłużenie z lat 70-tych wobec banków komercyjnych, w formie obligacji Brady'ego" - poinformowało MF. Dodało, że obecnie dług ten opiewa na 340,5 mln dol., a termin wykupu upływa w 2024 r.

"Zadłużenie wobec Klubu Paryskiego było wynikiem porozumienia"

Jak wynika z komunikatu, zadłużenie wobec Klubu Paryskiego było wynikiem porozumienia, zawartego w kwietniu 1991 r. z 17 krajami wierzycielami, o reorganizacji i redukcji polskiego długu (zaciągniętego w latach 70-tych, którego spłacanie zostało przerwane w latach 80-tych).

Zgodnie z porozumieniem, dług Polski zredukowano o połowę wartości łącznych płatności. Oznaczało to zmniejszenie zobowiązań z tytułu kapitału do poziomu 26,4 mld dolarów w 1994 r.

Porozumienie z 1991 r. przewidywało trzy warianty restrukturyzacji polskiego długu. Zobowiązania w ramach dwóch głównych wariantów (tzw. opcji A i B) stanowiły 99,3 proc. całości zobowiązań wobec Klubu Paryskiego i ich spłacanie zakończone zostało 31 marca br.

"Pozostała część długu, o równowartości ok. 118 mln dolarów, w ramach tzw. opcji C (część zobowiązań wobec Japonii) spłacana będzie zgodnie z harmonogramem do 2014 r." - czytamy w komunikacie.

Od 2001 r. Polska rozpoczęła operacje przedterminowej spłaty zobowiązań wobec Klubu Paryskiego

MF poinformowało, że od 2001 r. Polska rozpoczęła operacje przedterminowej spłaty zobowiązań wobec Klubu Paryskiego. Pierwsza, przeprowadzona w 2001 r. dotyczyła Brazylii (3,3 mld dol.). W 2005 r. Polska zadeklarowała gotowość spłaty całości pozostałego zadłużenia. Część krajów zgodziła się na tę operację i w rezultacie w 2005 r. spłacono przed terminem zobowiązania o równowartości 5,8 mld dol.

Gotowość przedterminowej spłaty całości długu wobec Klubu Paryskiego podtrzymywana była również w latach późniejszych. W 2008 r. dokonano przedterminowej spłaty zadłużenia wobec Francji o równowartości 0,5 mld USD.

W styczniu 2009 r. zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa wynosiło ponad 46,35 mld dol

Jak wynika z najnowszych publikacji MF, w styczniu 2009 r. zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa wynosiło ponad 46,35 mld dol.

Oprócz długu wobec Klubu Paryskiego Polska miała do spłaty prawie 8,95 mld dol. wobec międzynarodowych instytucji finansowych. 2,7 mld dol. jesteśmy winni Bankowi Światowemu, 5,9 mld dol. Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, 328,5 mln dol. Bankowi Rozwoju Rady Europy i 135,5 mln dol. pozostałym instytucjom.

Ponadto Polska ma do spłacenia 340,5 mln dol. z tytułu obligacji Brady'ego (termin wykupu upływa w 2024 r.) oraz 35,88 mld dol. z tytułu obligacji zagranicznych.

Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa wyniosło w styczniu 122,57 mld dol., a suma długów krajowych i zagranicznych - 168,93 mld dol.