Będzie można zawiesić działalność gospodarczą nawet na dwa lata. Urzędy nie będą mogły odmówić przyjęcia niekompletnego wniosku, będą też wydawać interpretacje prawne.
Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Najważniejsza z nich to obniżenie opłaty za wydanie przez organ administracji publicznej interpretacji prawnej z 70 do 45 zł. Po wejściu w życie nowych przepisów przedsiębiorcy uzyskają prawo zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej. Będzie ono mogło trwać od jednego do 24 miesięcy, przedsiębiorca nie będzie płacił wówczas zaliczek na poczet podatku dochodowego oraz składał deklaracji VAT. Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne ma być dobrowolne.

Wniosek o zawieszenie

Zawieszenie działalności nastąpi na wniosek przedsiębiorcy. We wniosku trzeba podać datę, od której ma rozpocząć się zawieszenie prowadzenia działalności, oraz wskazać, jak długo ma ono trwać. Przedsiębiorca sam zdecyduje o okresie zawieszenia, jednakże nie może być on krótszy niż miesiąc i dłuższy niż 24 miesiące. Takie prawo otrzyma tylko przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.
- Takie ograniczenie jest uzasadnione tym, że zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne nie może dotyczyć składek płaconych przez pracodawców za pracowników - tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.
Dniem zawieszenia działalności będzie pierwszy dzień następnego miesiąca po tym, w którym złożono wniosek.

Obowiązki urzędów

Do czasu odwieszenia działalności nie trzeba płacić zaliczek na podatek dochodowy, a także składać deklaracji VAT. Przedsiębiorca nie musi też opłacać składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne. Dobrowolnie może jednak ubezpieczyć się w ZUS.
- Brak możliwości zawieszania działalności i niejasne interpretacje ZUS w tej kwestii doprowadziły niejedną firmę do upadłości - ocenia Katarzyna Urbańska z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
Dodaje, że ponoszenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności w sposób ciągły jest barierą dla przedsiębiorców.
Organy administracji publicznej nie będą mogły odmówić przyjęcia niekompletnego wniosku od przedsiębiorcy. Ponadto nowela nakłada na organy administracji publicznej także obowiązek wydawania pisemnych interpretacji przepisów. Senat zmniejszył opłatę za wydanie takiej interpretacji z 75 zł na 40. Interpretacje będą wydawane nie tylko przez organy podatkowe, ale np. również przez ZUS na wniosek przedsiębiorcy. Nowelizacja pozwoli podmiotom prowadzącym firmy domagać się interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów nakładających na nie obowiązek świadczenia daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia.

Kolejne zmiany

W Ministerstwie Gospodarki jest już na ukończeniu kolejna nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Tym razem jej celem będzie uproszczenie procedur związanych z zakładaniem firm. Dzięki planowanym zmianom przedsiębiorca będzie mógł w jednym miejscu złożyć wniosek o rejestrację, zgłosić firmę do systemu ewidencji czy też poinformować urząd skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Resort gospodarki chce także wprowadzić możliwości rejestrowania firm przez internet. Ma to nastąpić w roku 2011.
Teraz nowelizacja ustawy trafi do podpisu prezydenta.
40 zł zamiast 75 zł trzeba będzie zapłacić za wydanie pisemnej interpretacji przepisów
Zawieszenie działalności nastąpi na wniosek przedsiębiorcy. We wniosku trzeba podać datę, od której ma rozpocząć się zawieszenie prowadzenia działalności, oraz wskazać, jak długo ma ono trwać / ST