Fundacja Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego chce ułatwić realizowanie inwestycji publiczno-prywatnych.
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan powołała wczoraj fundację Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Celem jej działania będzie ułatwienie stosowania PPP w Polsce. Fundacja chce to osiągnąć m.in. poprzez tworzenie warunków skracających czas przygotowywania projektów, opracowywanie standardów umów i procedur, obniżanie kosztów przygotowań projektów. Fundacja będzie także promować wiedzę na ten temat oraz zbierać i upowszechniać doświadczenia z krajów, w których PPP rozwija się bez przeszkód.
Centrum PPP skupi się przede na inwestycjach w ramach PPP w Polsce, które służą rozwiązywaniu najbardziej palących potrzeb infrastrukturalnych, jak drogi, autostrady, sieć kolejowa, lotniska, infrastruktura lokalna, placówki służby zdrowia. Projekt Centrum PPP uzyskał poparcie ministerstw: Finansów, Gospodarki, Infrastruktury, jak i samorządów. Planowane jest podpisanie umowy z rządem na realizację zadań publicznych.