Na co warto zwrócić uwagę przy planowaniu odpowiedzialności społecznej w firmie
Wiele firm postrzega wydanie raportu zrównoważonego rozwoju jako główny cel swoich działań w tym obszarze. Tymczasem najważniejszym elementem jest postrzeganie odpowiedzialnego biznesu w szerszym strategicznym kontekście, jako jednej z głównych funkcji przedsiębiorstwa. Istotnym czynnikiem sukcesu jest analiza wyników finansowych firmy w powiązaniu z efektami środowiskowymi i społecznymi podejmowanych decyzji. Oto kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę przy budowaniu takiego podejścia.
Skuteczne wdrożenie pozytywnych zmian w organizacji nie ma szans powodzenia bez pełnego poparcia i bezpośredniego zaangażowania ze strony zarządu firmy. Zgodność celów biznesowych i społecznych powinna być też jasno komunikowana przez władze spółki. Z praktyki jednakże wyłania się obraz, który sprowadza działania w zakresie odpowiedzialności społecznej do działania jednorazowego. Dlatego warto zastanowić się nad związaniem na stałe działań z zakresu odpowiedzialności społecznej z takimi obszarami jak wydajność firmy, podejmowanie decyzji, mierzenie wzrostu przychodów, marży operacyjnej i efektywności aktywów.
Firmy mogą szybciej rozwinąć obszar odpowiedzialnego biznesu dzięki jasnej komunikacji zarówno swoich mocnych, jak i słabych stron. Tylko rzetelna i kompletna informacja przedstawia realną wartość, zarówno dla inwestorów jak i dla pozostałych grup interesariuszy. Argumentem za otwartą komunikacją jest też fakt, że już same zauważenie niektórych kwestii i zaplanowanie działań, nawet zanim przyniosą one pożądane efekty, mogą pozytywnie wpłynąć na relacje z ich potencjalnymi adresatami.
W tym momencie nie sposób pominąć kolejnej dobrej praktyki polegającej na wytrwałości w działaniu (ang. walk the talk). Firma, która publicznie ogłosi zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu, powinna być przygotowana do konsekwentnej realizacji tego zobowiązania. Ryzyko utraty wiarygodności i - co za tym idzie - wartości rynkowej firmy jest dużo większe w przypadku złożenia obietnicy bez pokrycia niż odłożenia w czasie pewnych działań w celu lepszego przygotowania. Należy pamiętać, że nawet jeśli klienci i rynek dość powoli doceniają wartość dodaną społecznej odpowiedzialności biznesu, jak pokazuje kilka przypadków z ostatnich lat, niesamowicie szybko i dotkliwie potrafią ukarać za jej ignorancję i brak.
Kolejną rzeczą, o której warto pamiętać, jest czas potrzebny do przygotowania, wdrożenia i uzyskania efektów z tego typu działalności. Strategiczne podejście do odpowiedzialnego biznesu nie nastąpi od razu, gdyż wymaga ustanowienia nowych procesów, relacji i w wielu przypadkach kultury korporacyjnej. Dlatego zamiast pospiesznie podejmować rozproszone działania ważne jest, by uważnie zaplanować cały proces na zasadzie drobnych kroków, które przyniosą długoterminowe rezultaty.