Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie antymonopolowe, które ma sprawdzić, czy Gerda Polska i jej dystrybutorzy, naruszyli prawo przy ustalaniu cen drzwi antywłamaniowych.

W dzisiejszym komunikacie UOKiK poinformowano, że postępowanie zaczęło się w ubiegłym miesiącu na podstawie danych uzyskanych z ogólnokrajowego badania rynku zamków i zawiasów.

Wątpliwości urzędu wzbudziły umowy zawierane przez spółkę Gerda z 45 dystrybutorami jej produktów. Postępowanie ma zbadać, czy w podpisywanych umowach Gerda zobowiązywała swoich partnerów handlowych do ścisłego przestrzegania ustalonych przez siebie cen odsprzedaży poszczególnych typów drzwi antywłamaniowych.

"Wspólne ustalanie cen jest jednym z najpoważniejszych naruszeń prawa antymonopolowego"

Jak wynika z informacji UOKiK, Gerda miała naruszyć prawo antymonopolowe, zastrzegając sobie prawo do rozwiązania umowy z kontrahentem w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy ten nie wywiązał się z narzuconych przez Gerdę warunków.

Zdaniem UOKiK, wspólne ustalanie cen jest jednym z najpoważniejszych naruszeń prawa antymonopolowego, mającym także negatywne skutki dla konsumentów, gdyż słabsi uczestnicy rynku tracą dostęp do zróżnicowanych pod względem cen oraz jakości ofert.

"Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe powinno zakończyć się nie później niż w terminie pięciu miesięcy od dnia jego wszczęcia. W przypadku potwierdzenia zarzutów prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorców kary finansowe w wysokości do 10 proc. ubiegłorocznych przychodów" - podano w komunikacie.