Porozumienie "o współpracy w ramach modernizacji i wsparcia publicznych bibliotek" podpisano w piątek w Warszawie. Modernizacja bibliotek publicznych w małych miejscowościach będzie odbywać się w ramach nowego programu resortu kultury "Biblioteka" i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

"Spotkały się dwie bardzo zbieżne inicjatywy - przygotowywane niezależnie od siebie: jedna to program "Biblioteka" ministerstwa kultury, a druga to przygotowywana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności inicjatywa, mającą na celu przekształcenie bibliotek gminnych w placówki nowoczesne na najwyższym poziomie technicznym i merytorycznym" - powiedział minister kultury Bogdan Zdrojewski po podpisaniu porozumienia.

Jak wyjaśnił minister, dzięki współpracy w ciągu kilku lat zbudowany zostanie system nowoczesnych placówek bibliotecznych. "Będą to przede wszystkim (...) miejsca, w których kształcenie, edukowanie w zakresie szeroko rozumianego czytelnictwa będzie odbywało się na najwyższym poziomie" - podkreślił Zdrojewski.

Poinformował, że na ten cel "pozyskano środki finansowe na bardzo dużą skalę". Są to środki ministerstwa kultury, Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności (której partnerem finansowym jest Fundacja Billa i Melindy Gates) oraz samorządów terytorialnych.

Inicjatywa przekształcenia bibliotek zyskała poparcie bibliotekarzy

Zdrojewski zapewnił, że inicjatywa przekształcenia bibliotek w nowocześniejsze placówki zyskała poparcie bibliotekarzy, ale - jak uściślił - jest ona adresowana przede wszystkim do dzieci, młodzieży i osób starszych, czyli tych, którzy w jego opinii najbardziej potrzebują pomocy w poruszaniu się po świecie kultury.

Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy Koźmiński tłumaczył, że fundacja "przyczyni się do modernizacji bibliotek, zwłaszcza gminnych i wiejskich, poprzez dostarczenie im potrzebnego sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także ułatwienie dostępu do internetu". Planowane są także zmiany siedzib bibliotek i szkolenia dla bibliotekarzy.

Realizatorem programu ze strony ministerstwa jest Instytut Książki, kierowany przez Grzegorza Gaudena. "Ten rok jest rokiem przygotowawczym" - powiedział PAP Gauden, wyjaśniając, że faktycznie modernizacja bibliotek rozpocznie się w 2009 roku.

"To wieloletni program, który będzie dawał szanse przełamania cywilizacyjnego zastoju" - ocenił Gauden, podkreślając, że polskie biblioteki "są bardzo niedoinwestowane i brakuje im praktycznie wszystkiego".

"Nie ma książek, pieniędzy dla bibliotekarzy, biblioteki są za krótko czynne. (...). Biblioteka, którą sobie wyobrażamy, musi być otwarta od godz. 9 do 21, musi mieścić się przy głównej ulicy czy głównym placu" - uważa Gauden.

"Z badań Biblioteki Narodowej wynika, że tylko 15 proc. bibliotek w Polsce jest dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. To też trzeba zmienić" - ocenił Gauden.

Programem ministerstwa i wsparciem fundacji ma zostać objętych ponad 2 tys. placówek - na 8,5 tys. bibliotek w kraju.