Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP) pozytywnie oceniła rozporządzenie, określające skutki powstawania wielkopowierzchniowych sklepów.

"Wyrażamy zadowolenie, że projekt takiego rozporządzenia w ogóle został opracowany. Po jego wejściu w życie możliwe będzie budowanie sklepów, których powierzchnia przekracza obecną ustawową granicę (400 m kw.)" - podkreśla KPP.

Konfederacja postuluje jednak o całkowite uchylenie ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

"Jest ona szkodliwa dla polskiej gospodarki - zarówno dla dostawców i sprzedawców towarów, jak i konsumentów. Przede wszystkim jednak, jakakolwiek reglamentacja działalności gospodarczej nie sprzyja wolnemu rynkowi" - uważa KPP.

Ustawa z maja 2007 r. od początku budziła wiele kontrowersji

Zgodnie z ustawą z maja 2007 roku, utworzenie sklepu o powierzchni sprzedaży od 400 do 2 tys. m kw. wymaga zezwolenia gminy, a powyżej 2 tys. m kw. - gminy i sejmiku wojewódzkiego.

Ustawa od początku budziła wiele kontrowersji. Krytykowali ją nie tylko handlowcy, ale i pracodawcy, wskazując, że nowe przepisy wpłyną na wzrost bezrobocia i ograniczą inwestycje. Podkreślali, że brak rozporządzenia uniemożliwia starania o pozwolenie na budowę sklepu o powierzchni powyżej 400 m kw.

W ubiegłym roku Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją złożyła również Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".

Pod koniec stycznia br. ustawę zakwestionowała Komisja Europejska, otwierając pierwszy etap postępowania, które może się zakończyć przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Zdaniem KE, polska ustawa to zamach na unijną zasadę swobody świadczenia usług i zakładania działalności gospodarczej.