Komercyjne wykorzystanie loga Euro 2008 bez zgody UEFA może wiązać się z koniecznością zapłaty odszkodowania, jak i utraty produktów, na których widnieje zastrzeżony znak.
Produkcja koszulek z logo Euro 2008, zabawek, akcesoriów sportowych czy jakiekolwiek inne komercyjne wykorzystanie maskotki lub loga mistrzostw Europy w piłce nożnej jest dozwolone tylko dla tych, którzy mają umowę licencyjną z UEFA.
Organizatorzy imprez sportowych zastrzegają wiele oznaczeń, które mogą być z nim identyfikowane lub z konkretną imprezą. Mogą to być nie tylko loga, maskotki, ale i sformułowania.

Co może być zastrzeżone

- Oznaczenia mogą przybrać różnoraką formę od znaków słownych poprzez znaki słowno-graficzne, znaki przestrzenne, jak maskotki, ale również melodie. Oznaczenia mogą korzystać z ochrony wynikającej z rejestracji w polskim Urzędzie Patentowym, a także rejestracji wspólnotowej lub w trybie międzynarodowym. Znaki, które spełniają kryteria utworu, mogą być także chronione na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - tłumaczy Agnieszka Wiercińska-Krużewska, adwokat, wspólnik w Kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr.
UEFA stara się przeciwdziałać nielegalnym praktykom polegającym na prezentowaniu firmy czy produktu w taki sposób, aby wywołać samo skojarzenie z mistrzostwami Europy. Chodzi o tzw. ambush marketing (ang. ambush - zasadzka, pułpka, podstęp). Polega to np. nie na bezpośrednim wykorzystaniu loga Euro 2008, ale na przedstawieniu danego produktu, tak by był on w jakiś sposób utożsamiany np. z danym wydarzeniem sportowym.

Formy odpowiedzialności

Jeżeli firma, która nie ma specjalnej licencji od UEFA na wykorzystanie zastrzeżonych oznaczeń związanych z Euro 2008, użyje np. loga na swoich produktach lub posłuży się opisywanymi skojarzeniami, musi się liczyć z tym, że zostanie pozwana do sądu.
- Uprawniony może w pierwszej kolejności uzyskać od sądu zabezpieczenie swojego roszczenia polegające na przykład na zakazie sprzedaży towarów, zajęciu zabezpieczonych towarów, zakazie posługiwania się oznaczeniami w reklamie na czas procesu - wymienia Agnieszka Wiercińska-Krużewska.
W takiej sytuacji UEFA może dochodzić również odszkodowania.
Zgodnie z ustawą z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) bezprawne wykorzystanie znaków towarowych może być także przedmiotem postępowania karnego przeciwko firmie, która naruszyła prawa. W takiej sytuacji, jeżeli sąd udowodni winę, może zostać orzeczona kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Przepisy określają, że grzywna stosowana jest tylko w przypadkach mniejszej wagi. Jednak w przypadku osoby, która z nielegalnego wykorzystywania zastrzeżonego znaku uczyniła sobie stałe źródło dochodu, może ona zostać skazana nawet na pięć lat więzienia.

Wykorzystanie niekomercyjne

Jednak możliwe jest użycie nawet zastrzeżonych znaków w celach niekomercyjnych. Może z takiej możliwości skorzystać na przykład szkoła, która posłuży się zastrzeżonym znakiem do własnych projektów. Warunkiem jest jednak to, że nie będzie to użycie w celach promocyjnych lub komercyjnych.
UEFA zezwala na użycie loga Euro 2008 także do celów wyłącznie informacyjnych związanych z mistrzostwami Europy. Jednak wówczas użycie znaków związanych z Euro 2008 również nie może być w żaden sposób powiązane z jakimikolwiek materiałami promocyjnymi lub reklamowymi.
KONSEKWENCJE NARUSZENIA PRAW
• odszkodowanie • zaniechanie naruszenia prawa • strata uzyskanych korzyści • kara grzywny • kara więzienia • przepadek rzeczy • strata urządzeń technicznych służących np. do produkcji