GUS podał, że eksport liczony w USD wzrósł w tym okresie 2008 roku o 34,1% do 56,3 mld USD, natomiast import odnotował wzrost o 35,8% i wyniósł 66,2 mld USD. Deficyt handlowy w tym ujęciu wyniósł 9,9 mld USD wobec 6,8 mld USD rok wcześniej.

Wymiana towarowa koncentrowała się na obrotach z krajami rozwiniętymi, których udział w eksporcie ogółem wynosił 83,5% (w tym UE 78,2%), a w imporcie 69,7% (w tym UE 62,6%).

Udział Niemiec w tym okresie w eksporcie był o 1,6 pkt proc. niższy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku i wyniósł 24,8%, natomiast w imporcie spadł o 0,8 pkt proc. do 23,6%.

Wśród głównych partnerów handlowych Polski najwyższą dynamikę obrotów odnotowano w eksporcie do Rosji, Francji, na Węgry i Ukrainę, a w imporcie - z Rosji, Republiki Korei, Chin i Hiszpanii, podał też GUS.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.