Jeśli towar kupiony w sieci długo do nas nie dociera, skontaktujmy się ze sklepem internetowym. Po upłynięciu czasu wymaganego na dostarczenie jej przez Pocztę Polską sprzedawca wypełni druk reklamacyjny. Poczta ma 14 dni na wyjaśnienie. Jeśli nie zmieści się w tym terminie, wyjaśnienie może przedłużyć się do miesiąca.
Klienci e-sklepów i bywalcy aukcji internetowych chcą ponosić jak najniższe koszty przesyłki. Muszą jednak pamiętać, że wybierając daną opcję przesyłki działają na własną odpowiedzialność.
Decydując się na najtańsze rozwiązania, trzeba być gotowym na nieterminową dostawę i niewielkie odszkodowania po zagubieniu paczki.

Po odszkodowanie

Sprzedawcy internetowi proponują zazwyczaj skorzystanie z wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wówczas każda przesyłka jest ubezpieczona i monitorowana w czasie transportu. Realizując zamówienie za pośrednictwem Poczty Polskiej, płacimy co prawda zdecydowanie mniej, ale ponosimy większe ryzyko.
W przypadku zagubienia lub uszkodzenia paczki, reklamację może zgłosić zarówno adresat, jak i nadawca przesyłki. W większości przypadków troszczą się jednak o to sprzedający. W razie nieterminowej dostawy, o tym fakcie w pierwszej kolejności powinniśmy zawiadomić sprzedającego. Wtedy będzie mógł zgłosić reklamację na Poczcie i po jej rozpatrzeniu wysłać towar ponownie lub zwrócić pieniądze.

135 zł odpowiedzialności

Odpowiedzialność finansowa sklepów internetowych w takim przypadku mieści się jednak w kwocie odszkodowania wypłacanego przez Pocztę. Za utratę przesyłki poleconej lub jej zniszczenie można się domagać do 50-krotności opłaty pobranej przez Pocztę Polską od nadawcy za traktowanie przesyłki jako przesyłki poleconej. Jest to obecnie kwota 110 zł. Z kolei za utratę paczki pocztowej lub jej uszkodzenie możemy ubiegać się maksimum 10-krotności opłaty pobranej za jej nadanie przez Pocztę, tj. od 65 do 135 zł, jeśli paczka waży od 1 do 5 kg.
Należy pamiętać, że są to maksymalne stawki i zgłoszenie reklamacji nie jest równoznaczne z tym, że jeszcze zarobimy na zagubionej przesyłce.

Do 30 dni na rozpatrzenie

Zgodnie z regulaminem pocztowym, nadawca może złożyć reklamację niedoręczenia po upływie 14 dni od daty jej nadania i nie później niż 12 miesięcy od tego momentu.
Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w formie pisemnej przy użyciu odpowiedniego formularza lub ustnie do protokołu w placówce pocztowej. Placówka przekazuje ją niezwłocznie do odpowiedniej jednostki, która w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania musi udzielić odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej albo informuje pisemnie reklamującego o niemożności udzielenia odpowiedzi na reklamację w tym terminie. Nie może on jednak przekroczyć 30 dni.

Odpowiedzialność kupującego

Kupujący w internecie powinni pamiętać o przepisach kodeksu cywilnego. Przewidują one, że jeżeli wydanie rzeczy przez sprzedawcę nastąpiło z chwilą przekazania jej przewoźnikowi, to w tym momencie przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty przesyłki na kupującego. Jest on wtedy zobowiązany do zapłaty umówionej ceny, mimo że nie otrzymał przedmiotu sprzedaży.
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, sprzedający ma jednak obowiązek wydać wszystkie dokumenty otrzymane jako dowód nadania przesyłki. Jest to ważne, gdy będziemy musieli osobiście dochodzić reklamacji od doręczyciela, a dowód nadania daje gwarancję, że miało ono miejsce.
JAK SKŁADAĆ REKLAMACJĘ
Co powinno zawierać pismo reklamacyjne:
• imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres zamieszkania albo siedzibę nadawcy lub adresata,
• rodzaj reklamowanej przesyłki;
• uzasadnienie reklamacji;
• kwotę odszkodowania (gdy reklamujący żąda odszkodowania);
• podpis reklamującego.
Co dołączyć do reklamacji:
• oryginał potwierdzenia nadania przesyłki lub przekazu;
• oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń - w przypadku przeniesienia uprawnień przez nadawcę na adresata;
• protokół sporządzony bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki rejestrowanej - w przypadku jej przyjęcia przez adresata, oraz opakowanie uszkodzonej przesyłki;
• oświadczenie o stwierdzeniu widocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej złożone bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki albo niewidocznych ubytków lub uszkodzeń.
4 mld przesyłek obsługuje rocznie Poczta Polska