We wtorek rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2009 rok. Deficyt ma wynieść 18,2 mld zł, przy wzroście dochodów o 10,2 proc. - poinformował na konferencji prasowej minister finansów Jacek Rostowski.

KIG zwraca uwagę w przysłanym we wtorek PAP komunikacie, że w okresie bardzo dobrej koniunktury gospodarczej należy ograniczyć deficyt, aby w ciągu kilku lat doprowadzić do zrównoważenia budżetu.

W opinii Izby, niepokojące są zapowiedzi braku rzeczywistej reformy systemu emerytalno-rentowego KRUS, do którego budżet dopłaca ponad 15 mld zł rocznie. Jak zauważają eksperci, "jest to kwota zbliżona do planowanego deficytu na rok 2009".

Według cytowanego w komunikacie prezesa KIG Andrzeja Arendarskiego, konieczne jest jak najszybsze usunięcie "bubli" z systemu prawa polskiego. Dlatego Izba z niepokojem obserwuje spowolnienie prac nad istotnymi dla przedsiębiorców zmianami, m.in. w ustawie o podatku VAT, ustawie o partnerstwie publiczno- prywatnym, czy ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.