Podał, że jego resort wystąpił do Komisji Europejskiej o kilkumiesięczne przesunięcie terminu zakończenia procesu prywatyzacji stoczni.

Grad powiedział, że złożone oferty są poważne, m.in. od funduszy inwestycyjnych z całego świata. "Są inwestorzy, jak jeden z inwestorów norweskich, który poprosił nas, by jak najszybciej uzgodnić mu spotkanie w Komisji Europejskiej na ten temat" - powiedział. "Poprosiliśmy panią komisarz o kilka miesięcy zwłoki" - powiedział. "Oczekujemy, że komisja da czas na zakończenie tego procesu prywatyzacyjnego" - dodał.

"Chciałbym jak najszybciej przeprowadzić proces prywatyzacyjny, nie rozkładać tego nadmiernie w czasie. Na pewno wszystko musimy skończyć do końca tego roku" - powiedział.

KE przygotowuje negatywną decyzję dot. udzielonej przez polski rząd pomocy publicznej dla stoczni

Jutro Komisja Europejska ostrzegła, że jeśli polski rząd w "bardzo krótkim czasie" nie przedstawi planów ratowania stoczni Gdynia i Szczecin, wówczas będzie musiała wydać negatywną decyzję w sprawie udzielonej im przez polski rząd pomocy publicznej. Oznaczałoby to, że stocznie musiałyby tę pomoc zwrócić, co groziłoby ich upadkiem.

Wczoraj Komisja otrzymała z Polski informacje dotyczące stoczni Gdynia i Szczecin, potwierdzające zainteresowanie inwestorów prywatyzacją obu zakładów. KE przypomniała jednak, że nadal przygotowuje negatywną decyzję dotyczącą udzielonej przez polski rząd pomocy publicznej dla stoczni.

"Złożone oferty są poważne"

Grad powiedział, że złożone oferty są poważne - m.in. od funduszy inwestycyjnych z całego świata. "Są inwestorzy, jak jeden z inwestorów norweskich, który poprosił nas, by jak najszybciej uzgodnić mu spotkanie w Komisji Europejskiej na ten temat" - zaznaczył.

Przypomniał, że w poprzednim, zakończonym fiaskiem procesie prywatyzacji stoczni, oferty zgłosiły tylko trzy podmioty. "Teraz zainteresowanie jest dużo większe" - dodał.

"Przedstawiamy Komisji na bieżąco wszystko, co w tej sprawie się dzieje. Podjąłem decyzję, by codziennie na koniec dnia przesyłać Komisji raport w tej sprawie - pierwszy wysłany został we wtorek. Wystąpiliśmy też o oddelegowanie stałego obserwatora Komisji, by monitorował tę sprawę" - poinformował.

Resort skarbu zaproponował KE korektę programów restrukturyzacyjnych i memorandów

Komisji Europejskiej resort skarbu zaproponował korektę programów restrukturyzacyjnych i memorandów, które razem z zarządami stoczni przygotowuje firma doradcza Ernst & Young - podał Grad. Informacje zostaną zaktualizowane i rozszerzone o te możliwości produkcyjne, które - poza budową statków - mogą odbywać się w stoczniach, np. budowa wielkich konstrukcji stalowych - dodał. Resort przedstawił harmonogram zdarzeń dotyczących stoczni i wykaz tych inwestorów, którzy się zgłosili.

"Stocznie zawierają korzystne kontrakty na przyszłe lata; nie warto doprowadzać tych stoczni do upadłości. Cały rząd i resort jest zdeterminowany, by nie doszło do zamknięcia tych stoczni. Zaczęliśmy program pomocowy, by pracując mogły zostać sprywatyzowane" - zaznaczył.

Wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik mówił wcześniej, że w poniedziałek wpłynęła do resortu skarbu oferta na prywatyzację Stoczni Gdynia. Złożył ją Janusz Baran, właściciel stoczni Maritim Shipyard w Gdańsku.

Grad spotkał się rano w Warszawie z Amerykańską Izbą Handlową w Polsce.