Popyt krajowy w wzrósł o 6,3% r/r, spożycie ogółem wzrosło o 4,1%, a spożycie indywidualne o 5,6%.

Nakłady brutto na środki trwałe (popyt inwestycyjny) zwiększyły się o 15,7% r/r.

"W I kwartale 2008 r. tempo wzrostu popytu krajowego było nieznacznie szybsze niż PKB i wyniosło 6,3 %. Osłabił się wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB i wyniósł 2,2 pkt. proc. wobec 3,0 pkt. proc. w I kwartale roku ubiegłego. Ta sama tendencja odnosi się do spożycia indywidualnego (3,7 pkt. proc. wobec 4,5 pkt. proc. w I kwartale roku ubiegłego ). Zaobserwowano pozytywny wpływ popytu zagranicznego (eksport netto) na dynamikę wzrostu gospodarczego, który wyniósł 0,4pkt. proc. wobec -2,2 pkt. proc. w I kwartale roku ubiegłego" - podał także GUS.

Dwunastu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekiwało, że PKB zwiększył się w I kw. tego roku o 5,6-6,0%, przy średniej na poziomie 5,85%.