"Według wstępnych prognoz, tempo wzrostu PKB w II kwartale powinno utrzymać się na wysokim poziomie, około 6 proc. a w całym roku - 5,5 proc." - powiedziała w piątek Zajdel-Kurowska.

Według wiceminister, piątkowe dane GUS na temat PKB w I kwartale były potwierdzeniem wcześniejszych prognoz resortu finansów.

GUS podał, że PKB wzrósł w I kwartale 2008 roku o 6,1 proc. po wzroście o 6,4 proc. w IV kwartale 2007 roku i 7,3 proc. w I kwartale 2007 roku

"Dane GUS dotyczące wzrostu PKB w I kwartale potwierdzają wcześniejsze prognozy MF i wskazują na silne fundamenty polskiej gospodarki. Głównym motorem wzrostu pozostaje popyt krajowy. Cieszy również fakt, że pomimo silnej presji aprecjacyjnej i spowolnieniu koniunktury światowej, wyniki w handlu zagranicznym są bardzo pozytywne, o czym świadczy dodatni wpływ popytu zagranicznego na dynamikę wzrostu gospodarczego" - uważa Zajdel- Kurowska.

GUS podał w piątek, że PKB wzrósł w I kwartale 2008 roku o 6,1 proc. po wzroście o 6,4 proc. w IV kwartale 2007 roku i 7,3 proc. w I kwartale 2007 roku.

Ekonomiści spodziewali się, że wzrost gospodarczy w I kwartale 2008 roku wyniósł 5,7 proc. Ich prognozy wahały się od 5,2 proc. do 6,0 proc. Szacunki wzrostu inwestycji wynosiły 17,0 proc. przy przedziale 14,0-20,0 proc., a popytu krajowego; 6,5 proc. przy prognozach z przedziału 5,8-7,5 proc.