Trzy pytania do Anny Streżyńskiej, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
• Jakie sankcje przewidują przepisy za nieterminową wymianę dotychczasowych skrzynek pocztowych na tzw. euroskrzynki?
- Zarówno w ustawie Prawo pocztowe, jak i w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych nie ma żadnego przepisu o sankcjach grożących za niedokonanie do 24 sierpnia 2008 r. wymiany skrzynki starego typu na euroskrzynkę. Dlatego Urząd Komunikacji Elektronicznej nie ma podstawy prawnej, by sprawdzać w domach i blokach, kto wymienił skrzynkę, a kto tego nie zrobił, i niejako z automatu nakładać kary.
• Jak będą rozstrzygane spory? Co się na przykład stanie, gdy operator prywatny złoży skargę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej?
- Oczywiście może zdarzyć się sytuacja, że prywatny operator pocztowy poskarży się do UKE, że jakaś spółdzielnia mieszkaniowa albo wspólnota mieszkaniowa nie wymieniła skrzynek na czas i w ten sposób utrudnia mu prowadzenie działalności gospodarczej. Wówczas jedynym naszym działaniem może być wykonanie kontroli na miejscu i - jeśli fakt braku nowej skrzynki się potwierdzi - wręczenie zarządowi spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej wezwania do usunięcia naruszenia prawa, tj. dokonania wymiany skrzynki, tak jak to nakazuje ustawa. Chyba że do 24 sierpnia Ministerstwo Infrastruktury wyda konkretne przepisy o karach grożących za niedokonanie wymiany skrzynki w terminie.
• Czy takie wezwanie może być zaskarżone? Jakie są konsekwencje jego niewykonania?
- Obowiązek wymiany nie jest niczym nowym, bowiem został ustanowiony już w 2003 roku. Ministerstwo ma świadomość tego przepisu, a także braku sankcji w prawie pocztowym. W ustawie brakuje podstawy do wydania decyzji czy nałożenia kary, więc takie wezwanie z urzędu nie ma mocy decyzji i nie podlega zaskarżeniu do sądu. Mam jednak nadzieję, że nie będziemy musieli nawet takich nakazów wydawać. Przecież wymiana skrzynek jest w interesie nas wszystkich. Dzięki niej będziemy mogli bez przeszkód korzystać z usług pocztowych wielu operatorów, co powinno się przełożyć na niższe ceny i szybsze terminy dostarczania przesyłek.