"Dzisiaj, wspólnie z ministerstwem finansów, w uzgodnieniu z ministerstwem gospodarki, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu programu pomocy finansowej dla stoczni” - powiedział Grad na konferencji w MSP. Dodał, że resort liczy na to, iż stocznie odzyskają dzięki temu zdolność kredytową i zostaną sprywatyzowane jako funkcjonujące przedsiębiorstwa, realizujące zawarte kontrakty, a nie jako firmy w upadłości.

Grad poinformował, że Stocznia Gdynia otrzyma 515 mln zł pomocy - 291 mln zł gotówką i 224 mln zł w akcjach PKO BP i Zakładów Chemicznych Police. Pomoc dla Stoczni Nowa ze Szczecina zakłada natomiast konwersję 160 mln długu tej stoczni na akcje.

Przedstawiciele MSP nie podali, czy akcje giełdowych spółek będą mogły od razu zostać sprzedane przez stocznię.

KE domaga się zwrotu publicznej pomocy, jeśli do końca czerwca stocznie nie zostaną sprywatyzowane

Do tej pory Stocznia Gdynia otrzymała jako pomoc publiczną 149 mln zł w gotówce, a stocznia ze Szczecina 208 mln zł. Kwoty zostały przekazane przez Agencję Rozwoju Przemysłu, która zajmowała się restrukturyzacja tych spółek.

Jednak Komisja Europejska domaga się zwrotu tej publicznej pomocy, jeśli do końca czerwca stocznie nie zostaną sprywatyzowane. Tymczasem zainteresowani wcześniej inwestorzy - Złomrex i Amber - wycofali się z zamiaru zaangażowania się w stocznie.

MSP otrzymało 4 listy intencyjne od inwestorów

Dziś minister skarbu poinformował, że proces prywatyzacji stoczni jest wciąż kontynuowany, a strona polska oczekuje, że KE przesunie termin prywatyzacji tych spółek i pozwoli dokończyć przekształcenia własnościowe. "Przekazaliśmy KE naszą propozycję kalendarza prywatyzacji" - powiedział minister i dodał, że MSP otrzymało 4 listy intencyjne od inwestorów.

Z informacji ISB wynika, że dwa dotyczą obu stoczni, a dwa stoczni szczecińskiej Nowa.

"Spodziewamy się w najbliższym czasie złożenia ofert wstępnych od inwestorów. Pierwsze mają zostać złożone w przyszłym tygodniu" – powiedział.