Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła i pozostawiła stopy bez zmian. W komunikacie po posiedzeniu jasno zakomunikowano jednak, że podwyżki stóp nie są wykluczone.

- Rada nie wyklucza przy tym, że obniżenie inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie będzie wymagało dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej - stwierdzili członkowie RPP w komunikacie po posiedzeniu. Jednocześnie dali oni wskazówkę, kiedy ewentualna decyzja o podwyżce może zostać podjęta.

- Wobec utrzymującej się niepewności co do perspektyw wzrostu gospodarki światowej, a także gospodarki polskiej, Rada uznała, że pełniejsza ocena perspektyw inflacji będzie możliwa po analizie danych napływających w nadchodzącym okresie oraz po zapoznaniu się z czerwcową projekcją inflacji - napisano w komunikacie.

W piątek GUS opublikuje dane o PKB, na które czeka z niecierpliwością większość z członków dziesięcioosobowej RPP.

- Szczególnie struktura wzrostu będzie niezwykle ważna. Jeżeli projekcja pokaże, że inflacja nadal będzie rosła, a wiele na to wskazuje - najwyższy od 1998 roku wzrost jednostkowych kosztów pracy w I kw. 2008 roku czy sytuacja na rynku paliw - to podwyżka w czerwcu jest bardzo prawdopodobna. Być może RPP jeszcze dwukrotnie podniesie stopy procentowe - mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Invest Banku.

Jego zdaniem tylko jeden element działa na korzyść inflacji - to mocny złoty.

NAJWAŻNIEJSZE DATY DLA RPP W NAJBLIŻSZYM CZASIE

• 30 maja - GUS poda dane o PKB w I kw.

• 17 czerwca - RPP na roboczym posiedzeniu zapozna się z najnowszą projekcją inflacyjną

• 25 czerwca - decyzyjne posiedzenie RPP. Prawdopodobna podwyżka o 25 pkt baz.