Analitycy są lekko podzieleni, ale zdecydowana większość z nich sądzi, iż kolejne zacieśnienie polityki monetarnej nastąpi w czerwcu, gdy rada pozna dane o PKB w I kw. 2008 roku oraz najnowszą projekcję inflacji.

Z dwunastu ankietowanych przez ISB ekonomistów, dziesięciu nie oczekuje podwyżki stóp w maju. Tylko eksperci banków PKO BP oraz BGK uważają, że Rada zdecyduje się na czwarte w tym roku zacieśnienie polityki pieniężnej już w tym tygodniu. Pozostali są przekonani, że będzie to czerwiec.

Dobre wyniki produkcji przemysłowej nie wpłyną na decyzję

"Nie spodziewam się, aby RPP zdecydowała się na podwyżkę stóp na majowym posiedzeniu, pomimo iż ostatnie dane o produkcji przemysłowej sugerują, że marcowe spowolnienie było przejściowe, a dane o wzroście wynagrodzeń wskazują na utrzymującą się silną presję płacową. Rada zdecyduje się wstrzymać z podwyżką stóp do czerwca, gdy opublikowana zostanie najnowsza projekcja inflacyjna i gdy znane już będą dane o PKB za pierwszy kwartał tego roku" - powiedziała ekonomistka Banku BPH Maja Goettig.

Dlatego, według niej, podwyżki stóp o 25 pb należy oczekiwać w czerwcu i będzie to ostatnia podwyżka w tym cyklu zacieśniania polityki pieniężnej.

Podobnie wynik wtorkowo-środowego posiedzenia RPP oceniają eksperci Invest Banku, którzy dodają, że dane kwietniowe sygnalizują utrzymujący się szybki i najprawdopodobniej przewyższający dynamikę potencjału wzrost PKB w I półroczu 2008 roku. Oznacza to wzrost prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych w maju. Za taką decyzją RPP przemawia również istotne ryzyko dalszego zwiększenia oczekiwań inflacyjnych związanego ze wzrostem cen nośników energii. Jednak decyzja władz monetarnych będzie inna.

RPP poczeka z decyzją do publikacji PKB w I kw.

"Oceniamy jednak, że RPP nie zmieni stóp procentowych w maju, gdyż część członków RPP zechce zapoznać się z wynikami czerwcowej projekcji inflacji oraz danymi o PKB w I kw. przed ewentualnym dalszym zacieśnieniu polityki monetarnej. Ponadto, podwyżka stóp w maju nasiliłaby oczekiwania na wzrost stóp w czerwcu, co przyczyniłoby się do dalszego umocnienia złotego. Prawdopodobieństwo podwyżki stóp w maju jest jednak wysokie - szacujemy je na 40%" - przekonuje główny ekonomista Invest Banku Jakub Borowski.

Identycznego scenariusza na maj, z podobnym marginesem podwyżki już teraz, oczekują analitycy X-Trade oraz Banku Handlowego, choć ta druga instytucja liczy się z możliwością nawet dwóch podwyżek w 2008 roku.

"Oczekujemy pozostawienia stóp na niezmienionym poziomie, choć tym razem istnieje ryzyko innej decyzji (podwyżki o 25 bp). Naszym zdaniem Rada i tak podniesie stopy procentowe, ale raczej na czerwcowym posiedzeniu kiedy dysponować będzie nie tylko nowymi danymi o PKB, ale także aktualną projekcją inflacyjną" - przewiduje główny ekonomista X-Trade Przemysław Kwiecień.

"Wśród członków RPP przeważy pogląd o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie i poczekaniu z decyzją na dane o PKB oraz czerwcową projekcję inflacyjną. Niemniej, ze względu na silne dane o produkcji przemysłowej oraz płacach sądzimy, że ryzyko podwyżki już w maju jest większe niż oczekuje rynek, szanse takiego ruchu oceniamy na niemal 50%" - tłumaczy Piotr Kalisz z Banku Handlowego.

Analityk uważa także, że w obecnym cyklu zacieśnienia monetarnego można spodziewać się jeszcze 1-2 podwyżek stóp w najbliższych miesiącach, ale jeżeli nastąpi oczekiwane przez bank spowolnienie gospodarczego pod koniec roku, to RPP może przejść do obniżek stóp już w 2009 roku.

Opinie analityków co do podwyżki są podzielone

Inaczej natomiast przewidują przebieg majowego posiedzenia Rady ekonomiści banków BGK i PKO BP. Ich zdaniem, już w środę czeka nas kolejne zacieśnienie polityki pieniężnej.

"Maj jest dobrym momentem do dokonania ostatniej podwyżki stóp w cyklu. Wysokie tempo wzrostu płac i dynamicznie rosnąca produkcja przemysłowa pokazują siłę gospodarki, a spadek inflacji producenckiej jest w dużej mierze wynikiem aprecjacji złotego, co budzi obawy o trwałość tego zjawiska" - analizuje główny ekonomista BGK Tomasz Kaczor.

Jego zdaniem, tak dobra okazja do podwyżki nieprędko się powtórzy i za miesiąc znacznie trudniej będzie uzasadnić zacieśnienie polityki monetarnej, bowiem RPP będzie dysponować wówczas znacznie gorszymi wynikami gospodarczymi, a wyczekiwana projekcja inflacyjna najpewniej nie dostarczy nowych argumentów za podwyżką stóp.

Także główny ekonomista banku PKO BP Łukasz Tarnawa uważa, iż RPP podniesie stopy już w maju.

"W Radzie znajdzie się większość, która poprze wniosek o podwyżkę stóp mając na uwadze konieczność ograniczenia oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych i przeciwdziałanie wystąpieniu tzw. efektu drugiej rundy w warunkach wysokiej bieżącej inflacji, pozostającej powyżej górnej granicy wahań celu NBP inflacji, rosnącej inflacji bazowej, kontynuacji silnej dynamiki wynagrodzeń zarówno w gospodarce narodowej jak i sektorze przedsiębiorstw oraz korzystnych danych nt. produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, wskazujących na brak oznak istotnego spowolnienia aktywności gospodarki krajowej" - wylicza Tarnawa.

Analityk przyznaje jednak, że decyzja nie jest przesądzona, ze względu na niejednoznaczne wypowiedzi członków RPP, którzy zadecydują o układzie głosów w Radzie. Swojemu scenariuszowi podwyżki stóp przypisuje prawdopodobieństwo na poziomie 60%. Uważa bowiem, że analiza wypowiedzi członków Rady wskazuje, że 4 członków Rady (H. Wasilewska-Trenkner, D. Filar, M. Noga i A. Wojtyna) jednoznacznie popiera podwyżkę majową. Jednocześnie 4 członków najprawdopodobniej opowie się za pozostawieniem stóp procentowych bez zmian: S. Nieckarz, S. Owsiak, M. Pietrewicz oraz prawdopodobnie S. Skrzypek.

"Zatem, podobnie jak przed miesiącem, decydujące dla utworzenia większości za lub przeciw podwyżce będzie głosowanie J. Czekaja i A. Sławińskiego. Ci członkowie RPP wypowiadali się w ostatnich tygodniach niejednoznacznie, wskazując na konieczność zacieśnienia polityki pieniężnej, lecz niekoniecznie na majowym posiedzeniu RPP. Sądzimy, że podnoszone przez obu członków argumenty za ewentualnym wstrzymaniem się z podwyżką stóp osłabły i obaj członkowie poprą ostatecznie wniosek o podwyżkę stóp, co umożliwi przegłosowanie tego wniosku już na majowym posiedzeniu RPP" - podsumowuje Tarnawa.

Posiedzenie RPP odbywa się w dniach 27-28 maja, a decyzja zostanie ogłoszona w środę we wczesnych godzinach popołudniowych.

W trwającej od kwietnia 2007 roku serii RPP podwyższała stopy procentowe po 25 pb już siedmiokrotnie w sumie do poziomu 5,75% w przypadku głównej stopy referencyjnej.