Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami większości rynku - 19 z 21 ankietowanych przez PAP ekonomistów spodziewało się pozostawienia stóp bez zmian.

Do tej pory RPP podnosiła stopy w styczniu, lutym i marcu 2008 roku oraz cztery razy w 2007 roku - w kwietniu, czerwcu, sierpniu i listopadzie 2007 roku - łącznie o 175 pkt bazowych.

Decyzja RPP oznacza, że stopa 7-dniowych interwencji będzie wynosić nadal nie mniej niż 5,75 proc., stopa lombardowa - 7,25 proc., redyskontowa - 6,00 proc., zaś depozytowa - 4,25 proc.