Marcin Kowalski, 32-letni przedsiębiorca działający od wielu lat w branży internetowej, przed każdym nowym kontraktem prześwietla swoich partnerów biznesowych. Sprawdza ich dokumenty w Krajowym Rejestrze Sądowym, prześwietla, jakie dane na temat firmy znajdują się w Krajowym Rejestrze Długów, stara się jak najwięcej znaleźć, choćby przeszukując Google, na temat osób kierujących firmą.

- Nie mówię tego potencjalnym partnerom, bo obawiam się, że mogliby to odczytać jako brak zaufania i się po prostu obrazić. Tymczasem, moim zdaniem, powinna to być normalna praktyka biznesowa i nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby druga strona robiła to samo, bo nie mam nic do ukrycia - mówi.

Oferta pozwalająca prześwietlić potencjalnych kontrahentów - a tym samym zminimalizować ryzyko niemiłych niespodzianek, a w najgorszym przypadku oszustwa - jest coraz szersza. Podstawowe źródła informacji na temat firm, takie jak internet, nie dają możliwości sprawdzenia wszystkiego. Po podstawowe informacje pozostaje pójść do Krajowego Rejestru Sądowego, ale wymaga to czasu. Dlatego tu pojawiły się firmy specjalizujące się w dostarczaniu informacji gospodarczych.

Swoją szansę zauważyły tu też profesjonalne wydawnictwa, zajmujące się dotychczas głównie publikacjami profesjonalistów z zakresu prawa, rachunkowości czy podatków. Postawiły na płatne serwisy zapewniające dostęp do danych, m.in. z KRS, z których skorzystać można bez ruszania się zza biurka w firmie. Posiadają je m.in. tacy wydawcy jak Wolters Kluwer, InfoVeriti, a także Lexis-Nexis.

Za ich pośrednictwem sprawdzić można niemal wszystkie dane o firmie - opublikowane sprawozdania finansowe, wysokości kapitału, wspólnikach. Konkurencja na rynku jest jednak duża, dlatego działające na nim firmy robią wszystko, aby się wyróżniać. LexisNexis ulepszyła właśnie swój serwis, poszerzając go między innymi o możliwość monitorowania konkretnej osoby lub firmy. Daje też dostęp do nieopublikowanych sprawozdań finansowych w formie raportów wywiadowni gospodarczej InfoCredit.

LexisNexis współpracuje też z Krajowym Rejestrem Długów, w którym sprawdzić można historię firmy - czy jest czyimś dłużnikiem, a jeśli tak, to kogo oraz na jakie kwoty. Za pośrednictwem tego serwisu sprawdzić można też historię konkretnych osób - w jakich spółkach są jeszcze udziałowcami czy też w jakich radach nadzorczych zasiadają. Jako pierwszy LexisNexis wprowadziło też wizualizację powiązań firm lub osób, tzw. pajęczynę.

- Wizualizacja ta pozwala dokonać analizy zależności finansowej lub wykluczyć konflikt interesów pomiędzy poszczególnymi kontrahentami - mówi Joanna Hirsz-Kropińska, dyrektor Marketingu LexisNexis.

OPINIE

MONIKA BEKAS-NOWAK

pełnomocnik zarządu ds. rozwoju i wdrożeń, KRD - Biuro Informacji Gospodarczej

Biura informacji gospodarczej działają na mocy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, a ich głównym celem jest zmniejszenie zatorów płatniczych w polskiej gospodarce. Mechanizm jest prosty: upublicznienie informacji o dłużnikach motywuje wielu przedsiębiorców i konsumentów do spłaty zaciągniętych zobowiązań. Z perspektywy ostatnich pięciu lat można stwierdzić, że cel ten został osiągnięty. Ponad 1,22 mld zł odzyskały już firmy i instytucje współpracujące z Krajowym Rejestrem Długów. BIG-i stały się trwałym elementem polskiego życia gospodarczego. Co ciekawe, prawie 70 proc. Polaków zwróciłoby swoje długi z obawy przed umieszczeniem ich w KRD. Aby system obiegu informacji gospodarczych był pełen, konieczne jest rozszerzenie listy podmiotów, które mogą przekazywać dane swoich dłużników do BIG-ów, głównie chodzi o administrację rządową i samorządową oraz zobowiązania publicznoprawne oraz wtórnych wierzycieli, którzy kupili wierzytelność w drodze cesji. Ze względu na obowiązujące przepisy w BIG-ach znajdują się głównie informacje negatywne. Czas, aby każdy mógł budować swoją wiarygodność finansową na podstawie informacji pozytywnych. Coraz więcej Polaków wyjeżdża za granicę, dlatego ważne jest, aby stworzyć jednolite zasady dotyczące współpracy polskich biur z biurami informacji gospodarczej i kredytowej z UE. Przepływ informacji o rzetelnych i niesolidnych podmiotach i konsumentach powinien odbywać się bez zakłóceń, a regulacje prawne powinny być jasne i zrozumiałe dla wszystkich.

JOANNA HIRSZ-KROPIŃSKA

dyrektor marketingu, LexisNexis

Rozwijająca się dynamicznie gospodarka w Polsce powoduje zwiększony ruch w interesie czyli wzrost liczby transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwami, jak również poszukiwanie źródeł finansowania nowych inwestycji poprzez zaciągane kredyty bankowe. Jedna i druga sytuacja rodzi potrzebę weryfikacji wiarygodności przyszłego klienta czy kontrahenta. Ta potrzeba będzie wciąż rosła, jako że jednocześnie wzrasta świadomość biznesowa przedsiębiorców co do faktu, że łatwiej jest zapobiegać ryzykownym finansowo transakcjom, wiązaniu się z niepewnym kontrahentem, niż potem leczyć bolesne ich skutki i windykować swoje należności. Ponieważ ten ostatni aspekt rodzi wciąż zarówno spore koszty, jak i jest dość czasochłonny, przedsiębiorcy będą coraz bardziej sprawdzać ryzyko biznesowe. Wychodzimy naprzeciw tym potrzebom naszym profesjonalnym narzędziem ułatwiającym podejmowanie tego typu decyzji biznesowych.

AGNIESZKA GRABARA

kierownik redakcji Serwisu Prawno-Gospodarczego, LexisNexis

Monitor Sądowy i Gospodarczy jest oficjalnym publikatorem, w którym ogłaszane są wpisy do KRS. Jego forma sprawia, że odnalezienie w nim interesujących nas informacji jest w praktyce bardzo utrudnione. Dziennie ogłaszanych jest około 800 wpisów, z czego 10 proc. to wpisy dotyczące świeżo zarejestrowanych podmiotów. W obrębie pojedynczego MSiG dane stosunkowo łatwo znaleźć, posługując się spisem treści. Jednak, aby uzyskać kompleksową informację na temat podmiotu, trzeba znać treść wszystkich wpisów. Oznacza to konieczność przeszukania ponad 1,5 tysiąca numerów MSiG i prześledzenia historii zmian. Dodatkowo by być na bieżąco, trzeba codziennie monitorować, czy w MSiG nie pojawiły się nowe informacje. Uznając MSiG za źródło, LexisNexis stworzyło bazę uporządkowanych danych opracowanych w nowatorskiej formie metryk podmiotów, do których dołączone zostały także opublikowane w Monitorze Polskim B sprawozdania finansowe. Zespół redakcyjny Serwisu Prawno-Gospodarczego codziennie opracowuje dane, nanosząc wynikające z ogłoszeń zmiany na odpowiednie metryki podmiotów.