Jeśli dostajemy informację, że u naszego kontrahenta zmienia się zarząd, warto dowiedzieć się, dlaczego. Z jednej strony może to być sygnał, że właściciele chcą ratować spółkę przed upadkiem. Z drugiej, dobry sygnał zmian na lepsze.
Kluczowi menedżerowie mają decydujący wpływ na działanie przedsiębiorstwa, oni wyznaczają cel i zatwierdzają sposoby jego realizacji. Sukces firmy zależy również od umiejętności ułożenia relacji w firmie oraz z klientami.
- Aby to osiągnąć, trzeba mieć duże doświadczenie zarówno w danej branży, jak i w zarządzaniu relacjami w firmie i z jej otoczeniem. Zatem fakt, kto i jak zarządza przedsiębiorstwem ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia każdego przedsięwzięcia - mówi Marcin Siwa, dyrektor działu oceny ryzyka Coface.
Jego zdaniem, często negatywną informacją jest dla rynku zmiana głównych zarządzających firmą bądź jej finansami. Takie wiadomości w przypadku większych spółek można uzyskać z mediów, od samych kontrahentów czy ich pracowników. W każdym przypadku taka zmiana w ciągu siedmiu dni powinna być zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego w sądzie rejestrowym; ten z kolei ma dwa tygodnie (od dnia złożenia) na rozpoznanie tego wniosku. Potem następuje zmiana wpisu w KRS, np. odnośnie do zmiany członków zarządu. Skąd jednak pozyskiwać takie dane? Okazuje się, że są już serwisy, które oferują monitoring wszelkich zmian w interesujących nas firmach, a informacje o zmianach przesyłają e-mailem. Nowy serwis online LexisNexis pozwala na „zaprogramowanie” śledzenia zmian na temat konkretnej osoby lub firmy, a o pojawieniu się takich zmian powiadamia nas alertem w formie e-maila.
Co jednak począć z informacją o zmianach w zarządzie?
- Należy wtedy próbować uzyskać informacje, co mogło spowodować te zmiany i na ile one wpłyną na sposób dalszego funkcjonowania danej firmy - mówi Marcin Siwa.
Nie zawsze zmiana na kluczowym stanowisku może być oznaką problemów. Czasem może to być zwykłe odejście do innej pracy czy wycofanie się właściciela prezesa z aktywnego prowadzenia biznesu. Istotne jest jednak nie tylko poznanie określonego kontekstu zmiany, jej przesłanek, ale też nowej osoby na kluczowym stanowisku. W przypadku badania osób pełniących funkcje zarządcze, kluczowym elementem jest historia ich wcześniejszej kariery oraz osiągnięć na stanowiskach menedżerskich. Analizie podlega sytuacja finansowa i historia kierowanych przez nich wcześniej spółek.
Jest to jedna z metod wychwycenia nieuczciwych kontrahentów, próbujących wznawiać działalność pod nową nazwą. Ma ona szczególne znaczenie w przypadku mniejszych firm, których właściciele często ogłaszają upadłość jednej spółki i zostawiają niezaspokojonych wierzycieli, kontynuując działalność pod nowym szyldem.