Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmieniła termin składania wniosków o dotacje na zalesianie. Dopiero od 1 sierpnia, a nie od czerwca, będzie można składać wnioski o dopłaty na zalesienie gruntów rolnych. Po raz pierwszy pod zalesienie będzie można przeznaczyć grunty do tej pory leżące odłogiem. Na podstawie ubiegłorocznych wniosków zalesionych ma być prawie 6,2 tys. hektarów. Według szacunków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 2013 roku z dopłat na zalesienie skorzysta 52 tys. osób. Chętnych nie brakuje.

Jedna osoba może się podjąć zalesienia minimalnie 0,5 ha, a maksymalnie 20 ha powierzchni.

Nie trzeba jednak wykładać własnych pieniędzy, bo można otrzymać wsparcie na zalesianie. Zdaniem specjalistów obsadzenie 1 hektara kosztuje ok. 7 tys. zł. Najwięcej pieniędzy można uzyskać obsiewając tereny wyżynne, gdzie nachylenie stoku przekracza 12 proc. Warto też zasadzić drzewa iglaste i całą uprawę ogrodzić. Przez kolejne pięć lat będzie można otrzymywać premię pielęgnacyjną za opiekę nad uprawą, a także pobierać premię zalesieniową jako równoważność utraconych dochodów z powodu przekształcenia gruntów rolnych w leśne. Po tym okresie właściciel może w zasadzie zrobić z lasem co chce. Sprzedaż lasu może przynieść średnio pół miliona złotych. Opłaca się też sprzedaż drewna.

Wnioski o dopłaty zalesieniowe w tym roku należy składać w regionalnych oddziałach ARMiR. Od 1 sierpnia do końca września. W 2007 roku wnioski o dopłaty na zalesianie złożyło ponad 2,5 tys. osób. Na lata 2007-2013 Unia Europejska przeznaczyła na zalesianie w Polsce 522 mln euro. Budżet państwa dopłaci kolejne 130 mln.

Najtańsze grunty rolne słabej klasy są do kupienia w woj. świętokrzyskim i podkarpackim - średnio do odpowiednio: 5,1 tys. zł za hektar oraz 5,2 tys. zł za ha.

Najdrożej jest w kujawsko- -pomorskim - 16,2 tys. za ha. W Wielkopolsce za hektar średnio zapłacimy 14,9 tys. zł, na Pomorzu 13,3 tys. zł, na Podlasiu prawie 12 tys. zł, a na Mazowszu 10,2 tys. zł (ceny za IV kwartał 2007 r.).

SZERSZA PERSPEKTYWA - RYNEK

Do tej pory najwięcej ziemi udało się zalesić na Warmii i Mazurach. O dopłaty na zalesianie może starać się tylko rolnik. Grunty muszą być gorszej klasy, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi przewidywać ich zalesienie. Jeśli takiego planu nie ma, to zalesianie jest możliwe, nie może być tylko sprzeczne z innymi gminnymi planami rozwoju.