Najbardziej ambitne plany ma Warszawa. Największa, planowana inwestycja, to II nitka warszawskiego metra. Kibice powinni nią dojeżdżać do budowanego Stadionu Narodowego. Eksperci twierdzą jednak, że już w tej chwili jest to plan mało realny. Jeśli metro nie powstanie, to planowana przebudowa sieci dróg wokół stadionu może okazać się niewystarczająca. Dużo większe szanse na realizację ma budowa połączenia kolejowego z lotniska Okęcie do centrum stolicy.

We Wrocławiu jeszcze w tym roku rozpoczną się prace przy budowie północnej obwodnicy śródmiejskiej.

- Zakończenie pierwszego etapu tej budowy planujemy na początek 2011 roku - mówi Marek Szempliński z Wrocławskich Inwestycji.

Drugi etap ma być gotowy także przed Euro 2012, a łączny koszt budowy to prawie 500 mln zł. Stadion we Wrocławiu powstanie w zupełnie nowym miejscu, więc konieczna będzie całkowita przebudowa sieci drogowej w jego okolicy. Do stadionu ma dojechać między innymi szybki tramwaj. Podobne plany dotyczą lotniska. Tam również ma powstać połączenie tramwajowe z centrum miasta i nowa droga, która połączy lotnisko z planowaną obwodnicą śródmiejską. Władze FIFA oceniły, że te plany są realne i Wrocław uzyskał dobre oceny podczas ostatniej wizytacji ekspertów FIFA.

Dobre oceny uzyskał też Poznań. Powstaje tam obwodnica miejska. Planuje się też budowę nowych tras tramwajowych i kupno nowych tramwajów. W Poznaniu ma powstać również elektroniczny system sterowania ruchem i system znaków o zmiennej treści dostosowanych do aktualnej sytuacji na drogach. Te duże inwestycje mają usprawnić system komunikacyjny naszego miasta - mówi Maciej Milewicz z Urzędu Miasta. Łączne nakłady Poznania na przebudowę infrastruktury komunikacyjnej do 2012 roku wyniosą prawie 2,5 mld złotych.

Bardzo ambitne plany są też w Gdańsku.

- Nasza największa inwestycja komunikacyjna to Trasa Sucharskiego łącząca budowaną południową obwodnicę miasta ze stadionem - mówi Regina Kierus z Urzędu Miejskiego.

Prace mają się rozpocząć w przyszłym roku, a ich zakończenie planowane jest przed samymi mistrzostwami. Prawie 650 mln złotych ma kosztować przebudowa drogi łączącej lotnisko ze stadionem. Budowa i przebudowa sieci tramwajowej do Euro 2012 pochłonie kolejne 300-400 mln złotych. Za cztery lata całe Trójmiasto zostanie też pokryte systemem inteligentnego kierowania ruchem - za ok. 110 mln złotych.

W infrastrukturę komunikacyjną inwestują też miasta rezerwowe. Kraków zakończył już pierwszy etap modernizacji ulic, torowisk i wymiany tramwajów. Wydano na ten cel 265 mln złotych. Cały program tworzenia zintegrowanego transportu publicznego pochłonie 780 mln złotych. O inwestycjach myśli też Chorzów. Mają tam być przebudowane drogi dojazdowe do stadionu i zbudowana obwodnicy miasta.